Skriv sökord

Hållbar framtid i Roslagen – seminarium med Roslagens Sparbank

Hållbarhet I samhället
Hållbar framtid, Roslagens Sparbank, hållbarhet, seminarium
Roslagens Sparbanks Karolina Losell bjuder upp placera-specalisterna Anders och Per på scenen inför fylld samlingssal när banken bjöd in på kundträff

Senast uppdaterad: 24 mars, 2022

Hållbar framtid i Roslagen var temat när Roslagens Sparbank äntligen kunde bjuda in till en kundträff igen på tisdagskvällen, den 22 mars.

Med ett par år av Covid bakom oss var vi glada att kunna träffa våra privatkunder och nya bekantskaper på banken igen. Kvällen inleddes av Eva Heidenborg, vår chef för privataffären. Hon poängterade att åren av Covid nu bytts ut mot en allt värre oro och framförallt ett mänskligt lidande kopplat till kriget i Ukraina. Att vi som bank och medmänniskor i Roslagen kommer att träffa och behöva hjälpa allt fler av dem som är på flykt.

Hur ska man tänka kring hållbara investeringar?

Kvällen fortsatte sedan med en presentation av våra rådgivare Anders Bernström och Per Jäderqvist som pratade om stigande räntor, en orolig börs, hög inflation och stigande oljepriser kopplat till kriget i Ukraina och hur det påverkar oss alla hela vägen ner till vår egen plånbok. Det är svårt att överblicka den effekt det kommer ha på inköpspriser för företagen, priser till konsument och vår köpkraft i slutändan när inköpen ska slåss med de ökande kostnaderna i vår vardagsekonomi. De pratade om vikten av långsiktighet och nämnde några av de hållbara investeringsalternativ som finns på vår plattform. Oavsett om man vill stötta alla 17 globala hållbarhetsmål eller lägga störst fokus på klimatet så finns det olika investeringsalternativ att tillgå.

Lennart och “Projekt Utpost Ost”

Vi fick sedan en härlig upplevelse när konstnären Lennart Lusth, hemmahörande på Yxlan, presenterade sitt konstprojekt ”Projekt Utpost Ost”. En föreläsning i positiv anda som tog oss med på en resa kring hur klimatförändringarna förstärker vår mänskliga innovationsförmåga. Genom Lennarts högläsning från boken fick vi vila tankarna en stund och ta oss in i hans berättelser. Han avslutade också med att koppla an till den inledande diskussion vi haft om energipriser och menade att den enda energikälla vi behöver har funnits där hela tiden. Solen. Vi behöver bara bli bättre på att ta vara på dess energi. Han gav oss hopp om en värld som inte kommer gå under, utan där nya idéer just nu kommer på löpande band i världen. Han pekade på att vi gemensamt kommer ta oss igenom nya kriser också. Bilder han visade på nya idéer kring städer på vatten när vattennivåerna höjs gav många nya funderingar.

Publiken var nyfiken och aktiv under kvällen med många intressanta inspel och frågor kring vad som egentligen är hållbarhet på riktigt. Extra spännande är t ex frågan kring Vindkraft och andra energikällor där ny innovation behövs för att kunna lagra energi.

Oroliga tider

I oroliga tider har vi som bank en extra viktig roll att fylla. Ju oroligare det är i omvärlden, desto tryggare ska det kännas på banken brukar vara vårt motto. I detta nuläge får vi även lägga till, ju omänskligare det är där ute, desto mänskligare behöver vi vara på banken.

Om Roslagens Sparbank

Roslagens Sparbank, en av Sveriges 59 lokala Sparbanker, har verkat i och för Roslagen sedan 1859. Vår vision är ”Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt” och tillsammans med våra stiftelser vill vi bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för våra kunder och samhället i stort.

Roslagens Sparbank är en fristående sparbank utan aktieägare där alla beslut fattas i Roslagen. Det faktum att vi inte har några ägare gör att vi istället kan dela ut en del av vinsten till våra fyra stiftelser, som använder pengarna till det vi kallar ”samhällsnytta”. Sedan stiftelserna bildades har banken, tack vare sina medarbetar och kunder, kunnat avsätta över 140 Mkr till samhällsnytta – något vi är mycket stolta över!
roslagenssparbank.se

Dela sidan: