Skriv sökord

Hållbar Bank:ing – att vara medborgare i Sparbanksland

Finansmarknad Näringslivet Sparbanksidén Sparbanksperspektiv
Hållbar

Senast uppdaterad: 2018-09-10

Vad vi ser hända omkring oss nu, med hållbarhet som inte längre en valmöjlighet utan en självklarhet, präglar rimligen också bankvärldens vardag inom kort.

 

Den utveckling som hör historien till – där man länge gått från kvalitet mot kvantitet, från hantverk till hafsverk, håller på att vända igen: Tillbaka till det mer hållbara, fåskaliga, jordnära. Då kan det för våra intressenter vara gott att höra att Sparbankernas Riksförbund företräder ett antal banker – 59 stycken närmare bestämt – som valt att aldrig göra avsteg från sin affärsmodell med inbyggd samhällsnytta. Med långsiktigt hållbar bank:ing som främsta vapen. Våra medlemsbanker har i århundraden valt att hålla fast vid det Sparbanks-grit som vi är kända för på respektive verksamhetsort: där hållbar kreditgivning och en vilja att göra skillnad borgar för även kommande kundgenerationers välmående därute i Sparbanksland. För i brytpunkten mellan stad och land hittar man en tillvaro som består av lika delar medmänsklighet, business och sunt förnuft. Och det är den tillvaron vi är med och skapar. Här är den mest gångbara valutan Förtroende och vi ser oss gärna som förmedlare av den – på en marknad där människor möter människor. Inte anonymiserat, där bara ett trist utbud möter en lika trist efterfrågan. Vi uppskattar förstås transaktionen men också människan bakom, som går från ensam till stark – med vår hjälp om det behövs. Så vill man rätt enkelt komma bort från en opersonlig tillvaro; och istället komma åt en hållbar närhet där möten sker – människor emellan – är det klokt att ta en titt på närmaste Sparbanksmiljö. I vårt avlånga Sparbanksland finns en plats för alla som vill göra skillnad. Välkommen!

Dela sidan: