Skriv sökord

Gunnar Eikeland ny ordförande i Sparbankernas Riksförbund

Aktuellt topp
Gunnar Eikeland vald till ordförande för Sparbankernas Riksförbund.

Senast uppdaterad: 29 maj, 2024

Tisdagen den 28 maj samlades Sparbankernas Riksförbunds 57 medlemsbanker och 25 Sparbanksstiftelser i Malmö för den årliga Förbundsstämman. På stämman valdes ny styrelse och ordförande in.

Det var en enhällig stämma som valde in Sparbanken Nords ordförande Gunnar Eikeland som ny förbundsordförande. Göran Hedman avgick efter sex år som ordförande. Annika Helg, VD i Sparbanken Rekarne valdes in som ny ledamot. Övriga ledamöter fick nytt förtroende.

– Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Göran som i sin ordföranderoll lett Sparbankernas Riksförbund genom såväl goda som svårare tider. Fokus har hela tiden varit på att få en så bra lösning för såväl de mindre som de större Sparbankerna. Alltid med fokus på en långsiktig lösning för allas bästa, säger Björn Elfstrand.

Tidigare ordförande Göran Hedman hälsar på nya ordförande Gunnar Eikeland.

 

Om Sparbankernas Riksförbunds nya ordförande

Gunnar Eikeland är ordförande i Sparbanken Nord, en av Sveriges största Sparbanker. Han var VD för Sparbanken Nord mellan 2014 och 2023, och har varit ledamot i styrelsen för Sparbankernas Riksförbund sedan 2016. Gunnar har en bred kunskap i bank- och finansrelaterade frågor och god insikt i den gröna omställningen som pågår i norra Sverige.

– Jag ser fram emot att arbeta med Gunnar i hans nya roll. Hans bakgrund från såväl VD-rollen i Sparbanken Nord som från tidigare ledande befattningar inom det privata näringslivet ger nya perspektiv som kommer att bidra starkt till Sparbankernas fortsatta utveckling, säger Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund.

Som ny ordförande för Sparbankernas Riksförbunds styrelse ser Gunnar att den viktigaste frågan primärt är att leda styrelsens arbete samt säkerställa att Riksförbundet lägger fokus på de frågor som Sparbankerna prioriterar.

– En utmaning är att det har blivit allt svårare att driva mindre banker och det är därför viktigt att vara aktiv för att säkerställa mångfalden i banksystemet. Finanspolitiken behöver förstå och ta hänsyn till den goda kraft som finns i Sparbanksrörelsen samtidigt som Sparbankernas Riksförbund arbetar för att underlätta att driva små banker. Vi vill fortsätta värna om att hela Sverige ska leva och de personliga relationerna med våra kunder, för en sund ekonomisk frihet för alla. Sparbankerna har funnits i 200 år och vi finns för våra kunders nutid och framtid, säger Gunnar Eikeland, ordförande i Sparbankernas Riksförbunds styrelse.

Konstituerande styrelsemöte med Sparbankernas Riksförbund. Från vänster Annika Helg, Charlotte Lindberg, Mats Hasselqvist och Gunnar Eikeland.

 

Sparbankernas Riksförbunds styrelse

Gunnar Eikeland – ordförande Sparbanken Nord
Anna-Lena Edvardsson – vd, Sparbanken Tanum
Mats Hasselqvist – vd, Tjustbygdens Sparbank AB
Petter Hedihn – vd, Sparbanken Sjuhärad AB
Annika Helg – vd, Sparbanken Rekarne AB
Cecilia Jeffner – ordförande, Sparbanken Bergslagen AB
Charlotte Lindberg – vd, Roslagens Sparbank
Rasmus Roos – vd, Sparbanken Skåne AB
Marianne Thörning – vd, Ekeby Sparbank

Dela sidan: