Skriv sökord

Goda utsikter i svenskt lantbruk trots coronapandemin

Aktuellt Företagande Undersökning
Svenskt lantbruk, lantbruksbarometern, swedbank, sparbankerna, ludvig & co
Lantbruksbarometern 2021

Senast uppdaterad: 17 mars, 2021

Under en tid av global osäkerhet och svängningar på marknaden har det svenska lantbruket klarat sig väl och branschen har en framtidstro. Men det finns orosmoln, bland annat påverkar den stärkta kronan storleken på EU-stöden och därmed lantbrukets intäkter. Samtidigt är det en dämpad investeringstakt som gör att målen om en ökad svensk livsmedelsproduktion kan fördröjas. Det visar Lantbruksbarometern från Ludvig & Co, Sparbankerna och Swedbank.

Lantbrukarna upplever att deras lönsamhet ligger på ungefär samma nivå som för ett år sedan. Störst positiv förändring syns bland växtodlarna vars lönsamhetsindex gått från minus 26 till noll. Deras prognos framåt är fortsatt positiv. Hög efterfrågan på jordbruksprodukter och att man får förhållandevis bra betalt för sina produkter är en del av grunden till resultatet.

– Det är ett glädjande resultat men vi kan inte luta oss tillbaka, det finns många utmaningar. Bland annat höga priser på åkermark, hur vi får till en ökad och långsiktigt stabil produktion av livsmedel men även en uthållig energiförsörsörjning som vi ser ett minskat intresse för, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult).

Coronapandemin har fått konsumtionen av svenska livsmedel att öka

Coronapandemin har gjort att fler konsumenter handlar och tillagar sin mat själva i högre utsträckning istället för att gå på restaurang och då väljer de svenska varor i butikerna. Det gör att många producenter ser ljusare på sin framtida lönsamhet.

– Det är missvisande att prata om positiva effekter av pandemin när så många branscher går på knäna men den har helt klart drivit på en beteendeförändring som gynnat det svenska lantbruket. Samtidigt behöver hela kedjan hålla ihop och vi vill så klart för framtiden att både restauranger och butiker ska kunna verka sida vid sida och då gärna med mycket svenskt att erbjuda, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Klimatförändringar och politiken oroar

När lantbrukarna får svara på vilka faktorer som kommer ha störst påverkan på deras framtida produktion är det framför allt ett område som sticker ut: EU:s jordbrukspolitik, vilket 62 procent svarade. Men även klimatförändringar, konsumentbeteende och det svenska regelverket skapar oro.

– En lantbrukare i Östergötland eller Dalarna är i högsta grad beroende av att EU driver en långsiktig och tydlig jordbrukspolitik. Vi märker att osäkerheten gör att många avstår från välbehövliga stora investeringar. Dagens lantbruk är en professionell bransch som vilken annan som helst men samtidigt kapitalintensiv och intäkterna går inte alltid i takt med de utgifter man har. Att då inte få klara politiska besked som håller över tid så att man vågar planera och investera i sin verksamhet är olyckligt, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

Insikter och analyser utifrån Lantbruksbarometern 2021

  • Den svenska kronan har stärkts i förhållande till euron vilket påverkar EU-stöden negativt och därmed riskerar intäkterna för lantbrukarna att bli lägre under 2021.
  • Under en tid av global osäkerhet och svängningar på marknaden har det svenska lantbruket klarat sig väl och samtliga fyra stora produktionsgrenar har en positiv framtidstro.
  • Lantbrukarnas upplevda lönsamhet håller sig relativt stabil i orostider.
  • Nästan hälften av lantbrukarna upplever en ganska eller mycket god lönsamhet i sitt företag och lika många tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år.
  • EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP), klimatförändringar, konsumentbeteende och det svenska regelverket är de faktorer som lantbrukarna uppger kommer påverka deras framtida produktion mest.

Tips till lantbrukare

  • Följ regelbundet upp din verksamhet och ha koll på kassaflödet.
  • Följ politiska händelser, till exempel EU:s taxonomi och gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP).
  • Se över det egna skyddsnätet vad gäller försäkringar, pension och generationsskiften.Följ marknaden, använd ditt nätverk och var lyhörd för nya konsumtionsmönster och behov för att fånga nya affärsmöjligheter.
Lantbrukarnas upplevda nettolönsamhet 2017-2021, regionsvis samt prognos 2022.
Lantbrukarnas upplevda lönsamhet fördelat på produktionsgrenar, lönsamhetsindex, 2018-2021, samt prognos för 2022.
Dela sidan: