Skriv sökord

Fusion mellan Södra Dalarnas Sparbank och Bergslagens Sparbank

Aktuellt
Cecilia Jeffner får rollen som arbetande styrelseordförande i Sparbanken Bergslagen AB och VD blir Jonas Nyberg i nya Sparbanken Bergslagen.

Senast uppdaterad: 26 maj, 2023

Södra Dalarnas Sparbank och Bergslagens Sparbank fusioneras och bildar från och med januari 2024 Sparbanken Bergslagen AB. Sparbanken Bergslagen blir Sveriges nionde största sparbank med en affärsvolym på drygt 40 miljarder, 63 000 kunder och verksamhetsområde i sju kommuner. Sparbanken kommer att ha 95 medarbetare och sju kontor.

Det är två solida Sparbanker som tillsammans blir ännu starkare. Fusionen är ett gemensamt beslut mellan Södra Dalarnas Sparbank och Bergslagens Sparbank om samgående på lika villkor. Med den nya banken skapar vi förutsättningar för långsiktig överlevnad och kan fortsätta vara en attraktiv och stabil lokal Sparbank med närhet till våra kunder.

Huvudfokus är att bidra till utveckling, välmående och värde för både kunder, medarbetare och den nya banken. Genom samgåendet kan Sparbanken ännu bättre tillgodose kundernas behov och öka sina insatser till föreningar, samhälle och näringsliv genom sin samhällsnytta.

Jonas Nyberg, VD och Cecilia Jeffner, Ordförande i Sparbanken Bergslagen

Cecilia Jeffner får rollen som arbetande styrelseordförande i Sparbanken Bergslagen AB och VD blir Jonas Nyberg.

Jonas är i dag VD i Södra Dalarnas Sparbank. Han har lång och gedigen erfarenhet från arbete i Sparbank samt god kännedom om region Bergslagen. Jonas är född i Lindesberg och uppvuxen i Garpenberg. Cecilia är i dag VD i Bergslagens Sparbank. Hon har arbetat många år i Sparbank, tidigare som Ekonomi- & Finanschef och innehar flera styrelseuppdrag, bland annat i Sparbankernas Riksförbund.

Sparbanken Bergslagen AB kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen Bergslagen och Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna med 50 procent vardera.

Sätet kommer att ligga i Lindesberg och verksamhetsområde blir Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Storfors, Avesta, Hedemora och Säters kommun.

Transaktionen är villkorad av godkännanden från Finansinspektionen vilka beräknas erhållas under slutet av 2023. Lenner & Partners har agerat finansiell rådgivare till bankerna i samband med samgåendet.

För mer information

Cecilia Jeffner, VD Bergslagens Sparbank, 070-608 80 42, cecilia.jeffner@bergslagenssparbank.se

Jonas Nyberg, VD Södra Dalarnas Sparbank, 0225-358 13, jonas.nyberg@sodradalarnassparbank.se

Södra Dalarnas Sparbank
Bergslagens Sparbank

Dela sidan: