Skriv sökord

Från oss alla till er alla: Väl mött 2020!

Aktuellt Sparbanksidén Sparbanksperspektiv
Från oss alla till

Senast uppdaterad: 30 december, 2019

Vi går mot ännu ett årsslut. Och ännu en början – på nästa år i kalendern: 2020. Science fiction-filmerna från 90-talet med sina mer eller mindre osannolika handlingar är nu mer eller mindre verklighet så fort man öppnar ögonen på morgonen.

Med den utvecklingen känns det också lite som att varje nytt år numera kräver en ytterligare grad av rannsakan och utvärdering, och ytterligare åtgärder för att komma rätt in i den nya tiden, vår tid. Vad det handlar om är att fler och fler får upp ögonen för att Långsiktighet och Hållbarhet inte längre är löfteslösa finord utan bör genomsyra allt vi gör. Alla våra val. Både privat och företagsekonomiskt. Och med det sagt blir heller ingen förvånad över att även Kundens val av Bank kommer färgas av hållbarhetstänk framöver. Då är det gott att veta att Sparbankerna länge har försökt finna en balans mellan tillväxt och hållbarhet, så att vi kan utgöra ett ständigt högaktuellt alternativ för den som väljer med både hjärna och hjärta. Inte minst när det kommer till lokalt uthållig finansiering.

Sparbankerna har alltid haft, och kommer alltid ha, viljan att tillsammans med sina kunder vara med och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och långsiktigt leverne, där Sparbanker finns. Ambitionen är att våra Sparbanker ska inge en känsla av att vara klimatriktiga val som med sin slitstyrka och stabilitet förstärker kundens upplevelse av att ha gjort ett bra köp för lång tid framöver. Vi ser många exempel på att livet som sparbankskund börjar med en vilja att göra skillnad – inte vara för dig eller mig, utan för Oss. Och vår närmiljö. Man ställer krav på närhet och spårbarhet och visar med sitt sparbanksval att det är närproducerat man vill ha. Med korta beslutsvägar och hög kännedom om lokala betingelser. Vår fasta övertygelse är den att Sparbank som finansiell partner, oavsett om det är privat eller företagsekonomiskt eller både och – är en bra grund för den medvetne konsumenten att basera sina ekonomiska beslut på. Den röda tråden hos oss är att insättarnas tillgångar går till lokal kreditgivning och att Sparbankernas vinst stannar kvar i bygderna.

Den ursprungliga sparbanksidén som våra 58 medlemsbanker och 24 ägarstiftelser delar bygger på det lokala kretsloppstänket, och ifjol delade vi tillsammans ut 462 miljoner kronor till lokala satsningar landet runt – återigen där Sparbanker finns. Det här vill vi fortsätta med som en del av Sparbankslivet, och ju fler som gör ett lokalt sparbanksval desto mer kan vi bidra med för att få hela landet, även bygderna utanför storstäderna, att blomstra. Med dessa rader vill jag passa på att önska alla ett Gott Nytt År och väl mött i vårt avlånga Sparbanksland 2020!

Dela sidan: