Framgångsrikt Ledarskap - talangutveckling för Sparbanker

Startmöte i Järvsö

onsdag, oktober 16, 2019 - 12:00 till fredag, maj 29, 2020 - 13:00

Framgångsrikt Ledarskap – talangutveckling för Sparbanker - ett utvecklingsprogram under knappt ett år, för medarbetare i sparbank som vill jobba vidare med sin personliga utveckling, bygga sitt nätverk och bidra till att utveckla sparbanksrörelsen i stort och sin egen sparbank i än högre grad.

Kursdagar är alltid onsdag lunch – fredag lunch.

2019-10-16--2019-10-18 Startmöte i Järvsö
2019-12-04--2019-12-06 Mötet hålls med deltagande sparbank som värd
2020-01-29--2020-01-31 Mötet hålls med deltagande sparbank som värd
2020-03-25--2020-03-27 Mötet hålls med deltagande sparbank som värd
2020-05-27--2020-05-29 Avslutningsmöte i Tällberg

Programmet har redan genomförts i fyra omgångar (4 år) med totalt 60 deltagare från totalt åtta sparbanker och har upplevts så framgångsrikt att Förbundet nu vill ge alla medlemsbanker möjlighet att anmäla deltagare till kommande program. Målgruppen var initialt blivande eller nyblivna chefer, men har breddats till att innefatta samtliga nyckel- och specialistroller.

Konceptet Framgångsfabriken från Hälsinglands Sparbank ligger till grund för Framgångsrikt Ledarskap. Deltagarna får under programmet ta del av ledarskapsteorier varvat med praktiska övningar. Personlig effektivitet, processledning, hantera svåra samtal är några exempel på fokusområden. Arbetet sker i grupp såväl som individuellt. Att lära känna sig själv är en viktig del och det ingår omfattande examensarbeten som redovisas för deltagande bankers vd vid avslutningsmötet.

Deltagarna kommer också att vara del av ett nätverk som lever kvar långt efter det datum programmet avslutas. De allra flesta deltagare lämnar programmet med en lång rad nya insikter och erfarenheter, vilka påskyndar individens vilja och förmåga att utvecklas som chef, specialist eller t ex projektledare.

Deltagarna kommer att utgöra en rekryteringsbank för respektive sparbank och deltagandet skapar dessutom en lojalitet till arbetsgivaren som verkligen fungerar. Programmet skapar samarbete och nätverk inte bara individer emellan utan även mellan banker och utifrån gruppernas examensarbete skapas nya lösningar för nuvarande och framtida utmaningar. En av de deltagande bankerna har med ett examensarbete som utgångspunkt genomfört ett genomgripande arbete kring värdegrund och varumärkesplattform, som involverat hela personalen i denna bank.

En enkel inventering har genomförts över de som deltagit i programmet fyra omgångar så här långt. Där framkommer att ca 50 % av deltagarna utifrån påverkan från programmet idag har utvecklats att axla nya roller i banken. 30 % av deltagarna är kvar i samma roll som tidigare men har tagit större ansvar och drivit projekt vid sidan av vardagsarbetet. De som går nuvarande program (ca 10 %) har ännu inte tagit några nya steg och ett fåtal (ca 10 %) som kommit till nya insikter har bytt arbetsgivare.

Referenser från de banker som tidigare deltagit lämnas naturligtvis om så önskas*.

Röster från deltagare: ”Det är en fin möjlighet att utvecklas som ledare, även i en mindre sparbank” och ”Jag känner att jag är viktig för banken i och med att jag får gå denna utbildning.”

Tillsammans med bekräftelsen på anmälan till kursen kommer deltagaren att erhålla diverse kursmaterial. Antal deltagare är begränsat till 20 per program. Erfarenheten säger att utbytet kan bli större om man är två eller fler deltagare per bank. Max. deltagare per bank är för närvarande fem.

Notera att Framgångsrikt Ledarskap inte ersätter Sparbanksprogrammet, utan snarare kompletterar detta i Förbundets utbud av utbildningar för medarbetare i sparbanker. Sparbanksprogrammet förmedlar kännedom om sparbankernas position i ett yttre perspektiv – Framgångsrikt ledarskap handlar främst om en individuell inre resa som leder till personlig utveckling. Gemensamt för båda är dock möjligheten att nätverka.
 

Detta programs deltagare kommer att vara pionjärer i en uppskalning av ett redan framgångsrikt koncept!
 

Anmälan: Senast den 30 augusti 2019. Anmälan är bindande

Kostnad: Vid 20 deltagare blir kostnaden ca 65 000 kr exkl. moms per deltagare, resor och logi etc. tillkommer. Vid ev. färre deltagare än 20 ökar kostnaden i korrelation med antalet deltagare.

Kursledare: Håkan Ericsson, A & O och Olle Fack, T2L

Frågor: Kontakta Anders Thorson, Sparbankernas Riksförbund.

 

Ewa Andersen
VD

 

Fler citat från deltagare i tidigare program:

”Jag har fått en kunskap om mig själv som jag inte visste fanns och det viktigaste jag har lärt mig är att inte vara nöjd, utan att hela tiden vilja utveckla mig själv och bli bättre”

”Framgångsrikt ledarskap är den i särklass mest givande utbildningen jag gått. De modeller och verktyg man får med sig i bagaget är enormt effektiva och lätta att använda i vardagen. Men det som är bäst av allt med utbildning är den personliga utvecklingen och den enorma mentala resa som Olle och Håkan tar dig med på. Jag blev inte bara en bättre ledare, utan utvecklades som människa, både på och utanför jobbet.”

”Jag var ny som chef och behövde bekräftelse på att jag tänkte rätt, och att ha modet att agera. Utbildningen gav mig en rejäl verktygslåda som jag ofta plockar fram. Olika verktyg till olika situationer. För att nämna några, till exempel, situationsanpassat ledarskap eller hur man hanterar svåra samtal. Utbildningen gav mig den trygghet jag saknade i min nya ledarroll och sist men inte minst, ett värdefullt nätverk.”

”Utbildningen har stärkt mig, berikat mig, fått mig att bli modig, fått mig att bli medveten om mina förbättringsområden, förståelse och förberedelse för hur jag skall använda dessa kunskaper i företaget i olika situationer och positioner.”

 

* Sala Sparbank, Hälsinglands Sparbank, Bergslagens Sparbank, Södra Dalarnas Sparbank, Leksands Sparbank, Ölands Bank AB, Skurups Sparbank, Westra Wermlands Sparbank är de banker som sedan tidigare haft med deltagare i programmet.