Skriv sökord

Kick-backs – Erik Thedéen, Finansinspektionen, har begärt att regeringen ska förbjuda dessa vid försäljning av andra bankers fonder. Kommer SR att agera i frågan?

Kategori:
Allmänt

SVAR:

Sparbankernas Riksförbund kommer självklart att agera i frågan.

Category: Regelverk