Skriv sökord

Finns det ett ”tak” för vilken avsättning av vinsten som Sparbanken har en skyldighet att göra för gåvor som utdelas till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål?

Svar:
Bestämmelserna i sparbankslagen innebär en möjlighet för sparbanksstämman att besluta om gåvor till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål. För Sparbanken innebär det en möjlighet för banken att avsätta vinstmedel för att ge gåvor, men det innebär inte en legal skyldighet att göra en sådan avsättning. Sparbankens stora samhällsengagemang genom gåvor till allmännyttiga ändamål har istället ett samband med Sparbanksidén. När det gäller riktlinjer för procentsatsen av vinstmedlen som Sparbanken får ge bort har FI tidigare gjort ett vägledande uttalande att Sparbanken över en sammantagen tioårsperiod i genomsnitt inte får ge bort mer än fem procent av vinstmedlen per år. Detta gäller under förutsättning att bankens kapitalisering bedöms ge utrymme för gåvan. FI har även mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder med anledning av pandemin rekommenderat banker från att avvakta med utdelningar året ut.

Dela sidan: