Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Förmån, Representation, Konferenser - Vad gäller?

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm

tisdag, november 27, 2018 - 10:00 till 15:00

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm

onsdag, december 12, 2018 - 10:00 till 15:00

I Sparbankernas Riksförbunds regi kommer två kurstillfällen att ges - den 27 november 2018 och den 12 december 2018. Max 15 deltagare vid varje tillfälle. Kostnad: ca 2.600 kronor/person. Vid behov kommer fler kurstillfällen att anordnas.

27 november respektive 12 december 2018

Program:

När uppkommer en förmån?

Personalvårdsförmåner (inkl. motion och friskvård)

Särskilt reglerade i inkomstskattelagen skattefria förmåner (ex. gåvor, arbetsredskap m.m.)

Representation - intern och extern

Gränsdragning extern representation och marknadsföringsaktivitet

Konferensresor (med anställda och kunder)

Nyheter på området

Kursansvarig: Marie Enander, specialist på förmåner, representation m.m., senior manager, certifierad skatterådgivare (FAR), KPMG