Skriv sökord

Företagarträff med tema hållbarhet med Roslagens Sparbank

Hållbarhet I samhället
Roslagens Sparbank, företagarträff, tema hållbarhet

Senast uppdaterad: 17 mars, 2022

Frågan på företagsträffen med tema hållbarhet som Roslagens Sparbank arrangerade den 16 mars var stor – Går det att göra affärer när alla bara pratar hållbarhet, och hur ska vi göra affärer – med hållbarhet l fokus?

Günther Mårder, vd, Företagarna inledde sitt anförande på seminariet med att prata om de tragiska omständigheterna i omvärlden, med kriget i Ukraina och hur vilka oerhörda konsekvenser konflikten kommer få, både för de direkt drabbade, men även för omgivningarna.

– Upp till 10 miljoner människor, huvudsakligen kvinnor och barn, kan komma att fly Ukraina under den kommande perioden, jag hoppas att alla gör vad ni kan för att hjälpa till med det ni kan.

Än så länge är det ju få flyktingar som kommit hit till Sverige, men vi ser redan konsekvenserna av kriget i ekonomin, med stigande råvarupriserna och energipriser.

Sänkte kostnaden men sänkte värmen med 9 grader

I en orolig värld blir många priser volatila. De sista två veckorna har vi till exempel både sett det kraftigaste höjningarna OCH kraftigaste sänkningarna på bränslepriserna, någonsin.

– Och även om bränslepriserna kan gå upp och ner så ser jag inte att elpriserna kommer kunna sjunka inom de närmsta 10 – 15 åren, konstaterade Günter. Framför allt eftersom vi inte har några stora planer på att bygga ut elproduktionen.

– För att spara pengar hemma har jag testat att sänka min egen energiförbrukning i vinter. Och jag fick ner den med cirka 60 procent. Men att sänka termostaten 9 grader har inte varit populärt hemma hos familjen, berättade Günter som en anekdot för publiken.

Vad tycker företagen om hållbarhet

Günther Mårder berörde också den Hållbarhetsrapport som Företagarna alldeles nyligen släppt. I rapporten konstaterar man bland annat att andelen företagare som tycker att det är viktigt för dem att bedriva hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar för verksamheten har stigit kraftigt på senare år.

I hela rapporten är det tydligt att Hållbarhetsarbetet är här för att stanna! Det är inte bara kunder, ägare eller någon enskild grupp som vill jobba vidare med detta, utan ALLA intressenter vill ha detta i framtiden.

Günther berörde också andra stora trender i framtiden, som påverkar företagare:

– De stora, globala makro-trender som var aktuella innan pandemin kommer fortsätta påverka oss även framåt. Så se till att du har rätt trender i ryggen när du utvecklar din verksamhet!

Demografin kan också vara en viktig fråga att arbeta med, inom ett par år kommer den arbetsföra befolkningen i Sverige att utgöra en minoritet. Vad kommer det leda till för konsekvenser? Och vilka möjligheter kommer det leda till för kreativa entreprenörer?

Günther hade också ett medskick till de politiker som satt i publiken:

– Vi på Företagarna vill se fortsatt stimulering på efterfrågan på småföretagens hållbara produkter och tjänster, exempelvis sett till regional påverkan, när offentliga verksamheter gör sina upphandlingar.

Günther avslutade med att han trots allt är optimistisk om framtiden:

– Börsen kommer stiga uppåt igen, för den handlar alltid om framtiden. För oftast tror man att läget kommer vara bättre om en månad eller två, än det är idag.

Lokala företag i Roslagen pratar hållbart företagande

I den avslutande paneldiskussionen, som leddes av Roslagens Sparbanks Karolina Losell, fick företag från olika branscher berätta om hur de arbetar med hållbarhet som en naturlig del av verksamheten.

Kristofer Dethorey från Rådmansö bageri konstaterade att Rådmansö är en härlig miljö men att jobba i en sådan miljö förpliktigar.

– Som företag vill vi fortsätta jobba i en härlig miljö och vi vill att vårt företag ska bidra till att bevara den miljön med naturen och lokalt företagande, inte förstöra den. Ett exempel är att vi använder lokala råvaror så långt det är möjligt, säger Kristofer.

– Vi valde redan från början att vi ville ha en hållbar verksamhet, annars ville vi inte ha någon verksamhet alls. En fördel är att vår hållbara affärsidé gör att våra anställda vill stanna kvar i företaget, vilket är värt mycket i ett litet företag.

Anette Gustawson från Billinge gård konstaterade att det är kämpigt nu, rent ekonomiskt, men att de har konstaterat att det är mer hållbart på sikt att företaget överlever, även om det nu innebär att de behöver sänka hållbarhetsambitionen för tillfället.

– Nu har vi behövt köpa vanlig diesel, istället för biodiesel. Men eftersom vi är transparenta och öppna med detta, så är kunderna förstående för hur läget är just nu och fortsätter handla av oss, berättar Anette.

UF-företag som säljer gödsel

Kajsa Wennerström från UF-företaget Roslagsgödsel berättade om deras affärsidé att ta tillvara de tillgångar som fanns lokalt, exempelvis på den hästgård där hon bor och hur de fick idén att sälja lokalproducerad gödsel.

Hon och hennes UF-kollega, Mina Hosokai, tyckte också att Ung Företagsamhet var roligt eftersom arbetet med företaget blir något konkret, vilket är en omväxling från det teoretiska skolarbetet.

Tommy Larsson, chef på ICA Flygfyren berättade att ”Hållbarhet” är ett av butikens kärnvärden, det är alltså inte något projekt som tar slut efter något år, utan är ständigt närvarande. Och att de försöka vara genuina och äkta, inte bara klistra på en yta om hållbarhet.

Han berättade också att ett sätt att vara hållbara på är att engagera sig lokalt, och att de försöker ta väl hand om alla lokala leverantörer. De är extra viktiga för butiken.

Malin Pellborn, Hållbarhetschef på Roslagens Sparbank tycker att det bästa sättet att påbörja ett företags hållbarhetsresa på är att prata med alla sina intressenter, kunder, medarbetare, ägare och leverantörer, och sedan bestämma sig för var man vill vara om några år. Då kan man också hitta vägarna dit. Kort sagt, beskriv vad du vill göra, berätta vad du vill göra och få med er kunderna på det! Och kom ihåg att ha en struktur för det arbetet.

– Man pratar bara om utmaningar, men vi behöver också prata om möjligheter här i Roslagen! Och om en omställning till mer hållbarhet i verksamheten innebär en investering, då kan såklart också vi på banken vara delaktiga i det, avslutade Malin.

Företagarna Roslagens nya ordförande

Under lunchseminariet var även Företagarna i Roslagen uppe på scenen och presenterade sig och sin nya ordförande Mia Lewell, som valdes på årsmötet bara ett par dagar tidigare.

Även avgångna ordföranden Ronnie Andersson, Mette Pagling samt Annika Ismarker presenterade sig.

Seminariet arrangerades av Företagarna Roslagen, i samarbete med Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Dela sidan: