Skriv sökord

Föremål från södra Dalarna digitaliseras för att bevara och sprida kulturarvet

I samhället Kultur
Jonas Ahlin och Torkel Edström på Stora Skedvi Hembygdsförening

Senast uppdaterad: 24 mars, 2021

Södra Dalarnas Sparbank ger bidrag till Stora Skedvi Hembygdsförening för att inventera och digitalisera 2500 objekt.

Kärleken till hembygden

Ett ställe där kärleken till hembygden känns och syns är på vackra Stora Skedvi Hembygdsgård. Här finns en fin samling med 2500 små och stora föremål, placerade på deras olika museum och magasin. Ett större antal föremål visas aldrig för offentligheten och det är inte alltid tydligt var föremålen finns. Därför pågår nu ett omfattande arbete med att invetera och digitalisera alla föremål med bilder, numrering, ursprung, gåvoavtal med mera. Projektet möjliggörs med bidrag på 29 000 kronor från Södra Dalarnas Sparbank.

– Projektet bidrar till att kulturhistoriska minnen tas till vara, synliggörs och görs tillgängliga för skolungdom, forskare och allmänt hembygdsintresserade, säger Jonas Ahlin, projektledare, Stora Skedvi Hembygsförening.

– En hembygdsgård i dag har ju alltid en funktion i att föra vidare det kulturarv vi har och visa hur folk levde förr. Det är ju något som vi annars bara ser på bilder så det blir ju mer abstrakt om man inte kan se det i verkligheten. Här i Skedvi så har vi ju en ovanligt stor hembygdsgård, vi har ganska många byggnader och ganska stora museisamlingar. Sen har vi också ett fantastiskt vackert läge så det är många som kommer hit spontant och sitter vid älven och leker i den vackra miljön, säger Torkel Edström som nu gör inventeringen.

Dela sidan: