Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Fördjupningsutbildning om styrelsen riskhantering - Inställd

Del 1

tisdag, mars 22, 2016 - 09:00 till onsdag, mars 23, 2016 - 17:00

Del 2

tisdag, april 19, 2016 - 09:00 till onsdag, april 20, 2016 - 17:00

Denna utbildning är tyvärr inställd!

Utbildningen är uppbyggd av två tvådagars moduler där de första två dagarna omfattar styrelsens riskarbete (styrning och kontroll) utifrån gällande regelverk och ramverk med extra fokus på FIs krav på verksamheten. Vi lyfter viktiga riskbegrepp och går igenom en process för genomlysning av verksamhetsriskerna. De avslutande två dagarna förankrar vi kunskaperna i en praktikfallsövning (ERM Workshop) som mynnar ut i en tänkbar handlingsplan för prioriterade risker vilka vi arbetar vidare med syftet att skapa användbara verktyg för riskarbetet på hemmaplan.

Det övergripande målet med utbildningen är att fördjupa deltagarnas kunskaper om riskhantering med syftet att de ska fatta rätt beslut både gällande framtida möjligheter och osäkerheter. Vi varvar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar och en stor workshop. Ramverket hämtas från aktuell lagstiftning och andra relevanta riktlinjer för styrelsens riskarbete.

Utbildningen omfattar följande huvudområden:

Dag 1-2 - Intern styrning och kontroll
Regelverk och god standard
Regelverksutvecklingen
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
EBAs guidelines
Riskhantering och god standard
Företagsstyrningssystemet - 3 försvarslinjer
Ramverk för styrning, uppföljning och kontroll
Finansinspektionens roll
FI:s bemyndigande, roll och ansvar
FI:s fokusområden
FI:s krav och bedömningar
Process för genomlysning av bolagets risker
Riskbegrepp; riskaptit, riskstrategi, risklimit
Riskkulturer och insikter från branschen

Dag 3-4 - Praktisk Riskhantering
Riskhantering - introduktion och teori till ERM (Enterprise Risk Management)
Mötesledning för ERM Workshop
ERM Workshop (praktikfallsövning)
Målarbete, Riskidentifiering, Prioritering
Riskrapportering
Handlingsplan
Fördjupning i handlingsplan - riskkultur och strategiska risker
Praktiska verktyg för riskhantering

 

Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. Minsta antal deltagare: 10 personer samt max antal deltagare: 20 personer.

Boende & Utbildning: Hotel J, Nacka Strand - www.hotelj.com

Anmälan skickas till info@sparbankerna.se och ska innehålla namn, e-postadress, personnummer, bank, fakturaadress samt matallergier.

För mer information eller frågor, kontakta Tina Hasslund, 08-684 206 20