Skriv sökord

Förbundsstämma 2020

Sparbankernas Riksförbunds (879500-4863) medlemsbanker och medlemsstiftelser kallas till ordinarie förbundsstämma klockan 15.00 den 16 juni 2020. Förbundsstämman kommer att hållas digitalt.

Stämmoprotokoll från Sparbankernas Riksförbunds förbundsstämma 2020

Kallelse till Förbundsstämma 2020

Dokument

Stämmohandlingar

Års- och koncernredovisning 2019