Skriv sökord

Vadstena Sparbank – Rekordresultat ger extra trygghet i coronatider

Corona I samhället
Rekordresultat ger extra trygghet i coronatider
Mikael Engdahl, Vd, Vadstena Sparbank

Senast uppdaterad: 29 april, 2021

2020 var ett mycket speciellt år som krävde snabb omställning av bankverksamheten till följd av coronapandemin. Trots det gjorde Vadstena Sparbank sitt bästa resultat någonsin. Det stärker bankens ekonomiska muskler, vilket ger trygghet för privat- och företagskunder och medarbetare.

 

– Att vi är lönsamma och ekonomiskt starka är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla såväl banken som bygden. Vi gläds åt ett fantastiskt resultat, vilket är en extra styrka i dessa pandemitider. Det är viktigt att folk kan känna sig trygga med sin bank. Vi behövs på plats i Vadstena för att hjälpa människor och företag, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Sparbanksstämman i fredags kväll var på flera sätt historisk för den 182-åriga lokala fristående sparbanken. För första gången genomfördes stämman digitalt för huvudmännen, som representerar kunderna. Resultatet som redovisades är det bästa genom tiderna och likaså är affärsvolymen rekordhög.

– Vi har en stark marknadsutveckling med nya kunder samtidigt som de gamla kundernas engagemang ökat hos oss. Det har resulterat i en kraftig förstärkning av affärsvolymen, på både inlånings- och utlåningssidan. Den totala ökningen är drygt 1 miljard kronor och vid årsskiftet passerade affärsvolymen 10 miljarder kronor, vilket är en milstolpe i sig.

Vadstena Sparbank har fått många nya kunder både på privat- och företagssidan under pandemiåret. Ryktet i marknaden är gott och välgrundat. Medarbetarna på banken är oerhört stolta över att ha Sveriges nöjdaste bankkunder, enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste kundundersökning.

– Den tekniska utvecklingen har snabbats på med betydligt fler möten digitalt på grund av pandemin. Vi och våra kunder har blivit mer digitala. Det tar vi med oss framåt i den mån moderna banktjänster underlättar i vardagen för våra kunder. Samtidigt är det viktigt att vi är personliga när det behövs.

Kärnverksamheten har utvecklats positivt med en god intjäning och banken har ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt landar på nära 23 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta: Mikael Engdahl, vd Vadstena Sparbank, Tel: 0143-755 15, mobil: 070-318 38 15 E-post:  mikael.engdahl@vadstenasparbank.se

Om Vadstena Sparbank – kundernas bank

Vadstena Sparbank grundades 1839 och är verksam i Vadstena med omnejd. 16 medarbetare jobbar på kontoret i Vadstena. Banken har 12 500 kunder. Privatpersoner och företag erbjuds tjänster inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och juridik.

Vadstena Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken. Delar av vinsten går tillbaka till det lokala samhället. Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, är 10 miljarder kronor. Mer info på www.vadstenasparbank.se

Dela sidan: