Skriv sökord

Extra förbundsstämma 2020-03-31

Dokument

Kallelse

Bilaga 1 – Förslag till dagordning

Bilaga 2 – Underlag för Antal röster

Bilaga 3 – Valberedningens förslag extra förbundsstämma

Bilaga 3 A – CV Bosse Johansson

Bilaga 3 B – CV Jan Larsson

Bilaga 3 C – CV Anna-Lena Edvardsson