Skriv sökord

Extra förbundsstämma 2020-02-05

Dokument

Kallelse till extra stämma

Bilaga 1 – Förslag till dagordning

Bilaga 2 – Underlag för antal röster

Bilaga 3 – Stadgar 2019

Bilaga 4 – Förslag till stadgeändring