Skriv sökord

Etablerade företag är nyckeln till tillväxt – kan nu växa tack vare Vinnovastöd

Aktuellt Företagande
Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund

Senast uppdaterad: 16 maj, 2023

För att öka tillväxten och produktiviteten i landet behöver vi stimulera de mikro- och småbolag som uppger att de vill växa, men som anger tid- och resursbrist som hinder för att komma i gång. Stiftelsen Navigator, instiftad av Sparbankernas Riksförbund, har beviljats projektmedel hos Vinnova för att stärka förändringsledarskapet i dessa bolag.

25 företag som har en innovativ och hållbar affärsidé ska under två års tid erhålla fyra externa tillväxtkompetenser, så kallade navigatorer, som är 100 % matchade till respektive företag. Ett måste är att navigatorerna har gjort en egen tillväxtresa.

– Vi vet att det är viktigt att värna om entreprenörskapet och stötta de som vill utveckla sina företag. Växande företag ökar attraktionskraften till samhället där de verkar. Därför instiftade Sparbankernas Riksförbund Stiftelsen Navigator och fortsätter att satsa på den, berättar Björn Elfstrand, VD Sparbankernas Riksförbund.

Navigator är till för redan framgångsrika företag som har förutsättningar att växa

Det är en tung process för det lilla bolaget att skapa tillväxt. Det krävs kompetens och kapital för att få fart på tillväxten och innovativa idéer. Där kan Navigator komma in och stötta. Flera Sparbanker är nu i gång med arbetet att leta fram de företag som de tror har bäst potential att växa med stöd av Navigator.

– I regel har företagarna fullt upp med en operativ vardag och hinner inte engagera sig i olika företagsfrämjande aktiviteter. De så nödvändiga strategiska ledningsprocesserna ställs på paus. Men, till banken går de i regel. Därför är företagsrådgivarna på bankerna ett ovärderligt stöd. De vet vilka företag som är som gjorda för att få ut max tillväxt med Navigator, berättar Anette Rhudin, Ordförande, Stiftelsen Navigator

Stärker entreprenörskapet som finns hos små och medelstora företag

En nyckelingrediens för att få företag att växa är att ta in externa personer – navigatorer – som får agera stöd och bollplank till företagen.

– Navigatorerna rekryteras utifrån sina egna erfarenheter av att driva och utveckla företag och vi lägger stor vikt vid att matcha ”rätt” navigatorer med företagen. När det blir en bra matchning finns ingen hejd på hur stimulerande och utvecklande det kan bli för företaget. Med hjälp av ögon utifrån kan vi hjälpa företagarna att se sig själva som driftiga, initiativrika, innovativa entreprenörer. Och då händer något med deras driv och mod, fortsätter Anette Rhudin

Vinnovas motiv för beslut:

Förändrings- och tillväxtledarskap är en avgörande kunskap och förmåga som innovativa små och medelstora företag (SMF) behöver för att växa. Ansökan beskriver ett koncept och process som bedöms ha stora möjligheter att frigöra tillväxtpotentialen i innovativa SMF genom sin användning av ett prisbelönat mentorskapsbaserat angreppssätt. Sökanden beviljas därför medel enligt ansökan.

Fakta:

  • Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet beviljade Navigators ansökan om bidrag inom utlysningen “AO för Strategiska satsningar relaterade till Ekosystem för innovativa företag 2022”.
  • Projektet genomförs 2023 – 2025
  • Konceptet har förut drivits som ett EU-projekt där ett tjugotal företag inom olika branscher deltog. På två år hade företagen ökat antalet anställda med 45 personer och sin sammanlagda omsättning med över 220 procent.

Deltagande samarbetspartners i Navigator Scaleups Vinnova projekt

  • Ideon Science Park, Lund
  • Dalarna Science Park – Leksands Sparbank
  • Glava Energy Center – Westra Wermlands Sparbank
  • Create, Västerås – Sala Sparbank
  • Bizmaker, Västernorrland
  • Science Park Skövde – Sparbanken Lidköping, Åse-Viste Sparbank, Sparbanken Skaraborg

Arbetet utförs med stöd från Vinnova

Läs mer om ansökan här
Läs mer om Navigator

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: