Skriv sökord

Energiklivet – nytt stöd till omställningen i skånska föreningslivet

Aktuellt
Sparbanken Skåne, Energiklivet

Senast uppdaterad: 1 september, 2022

För att öka möjligheterna för föreningslivet till grön omställning, skapar Sparbanken Skåne med ägarstiftelser ett utökat föreningsstöd för investeringar i nya hållbara energilösningar. Föreningar kan söka medel till exempelvis solceller på klubbstugan eller ett nytt värmesystem för att bidra till en mer hållbar framtid. Totalt avsätter stiftelserna fem miljoner kronor till satsningen som får namnet Sparbanken Skånes Energikliv.

Den gröna omställningen tar fart på många håll i samhället. I den ideella sektorn finns ofta viljan och visionerna, men de ekonomiska förutsättningarna kan saknas. Därför tar Sparbanken Skåne nu initiativ till ett riktat hållbarhetsstöd, varifrån medel kan sökas till projekt för energieffektivisering i det skånska föreningslivet.

– Det är inte enkelt för ideella föreningar att hitta pengar till långsiktiga investeringar. Men föreningslivet får inte hamna på efterkälken i omställningen som pågår, tvärtom behöver vi dem i framkant. Föreningar är en samlingspunkt och inspiration för många och bidrar i högsta grad till samhällsutvecklingen. Med Energiklivet kan vi tillsammans röra oss mot en mer hållbar framtid, säger Patricia Håkansson, hållbarhetschef på Sparbanken Skåne.

Stöd till hållbarhetsprojekt på energiområdet

Extra medel om fem miljoner kronor över tre år tillförs ägarstiftelsernas årliga återinvesteringar i lokal och regional samhällsutveckling. Från den 1 september och månaden ut kan föreningar i Skåne* söka öronmärkt stöd till sina hållbarhetsprojekt på energiområdet. Därefter återkommer ansökningsperioder i mars och september varje år. Satsningen blir möjlig tack vare sparbanksidén, som kortfattat går ut på att vinst från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid, kan återföras till invånarna genom olika utvecklingsprojekt.

– Som sparbank har vi en unik möjlighet att låta överskott stanna lokalt och göra nytta för samhället. Vår nya satsning Energiklivet är en av de mest angelägna som banken och stiftelserna gjort, och vi ser verkligen fram emot alla ansökningar, säger Marcus Nilsson, marknads- och försäljningschef på Sparbanken Skåne.

Rekordhöga elpriser i sydsverige

Med Energiklivet kan föreningarna inte bara minska sin klimatpåverkan, utan också få möjlighet att ställa om till ett bättre ekonomiskt alternativ. Elpriserna i Sydsverige är idag rekordhöga, något som inte bara påverkar privatpersoner och företag utan också föreningar.

– De höga energipriserna slår brett och påverkar även ideella krafter. Banken samarbetar löpande med flera hundra föreningar i Skåne och givetvis vill vi stödja dem också i detta. Ett livskraftigt föreningsliv är i sig en hållbarhetsfråga, säger Marcus Nilsson.

* Sparbanken Skånes Energikliv riktar sig till föreningar i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge kommun.

Om Sparbanken Skånes Energikliv

Funderar din förening på egna solceller? Behöver verksamheten ställa om på annat sätt för att bli långsiktigt hållbar? Ideella föreningar i Skåne* kan nu ansöka om ekonomiskt stöd till investeringar i energieffektivitet eller nya hållbara energilösningar. Totalt har Sparbanken Skånes ägarstiftelser avsatt fem miljoner kronor över tre år till initiativet. Medfinansiering upp till 50 procent dock högst 100 000 kronor kan beviljas till enskilda projekt. Mer information på sparbankenskane.se/energiklivet Den första ansökningsperioden för Energiklivet är öppen mellan 1-30 september 2022.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.
sparbankenskane.se

Om Sparbanken Skånes ägarstiftelser

Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är alla delägare i Sparbankens Skåne, med en ägarandel på 26 procent vardera. Stiftelsernas syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan av detta stödjer stiftelserna projekt som bidrar till lokal utveckling inom sina respektive verksamhetsområden.

Dela sidan: