Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Föreskrift om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

Aktuellt Från oss Remisser

Förbundet är positivt till Förslaget.

 

Kravet på att myndigheter ska ansluta sig till PEPPOL är positivt eftersom det på sikt borde innebära att leverantörer inte behöver utveckla specifika anslutningar till varje myndighet. Kravet att varje upphandlande myndighet ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal medför troligen att fler företag får möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Dessa båda konsekvenser är positiva för företagen.

Förbundet vill ändå poängtera att den valda lösningen med PEPPOL måste följas upp för att undvika att man tvingas in i ett beroende till en enskild IT-leverantör – en så kallad accesspunkt.

Stockholm den 7 mars 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Lena Silén                  

Dela sidan: