Daniel Lang är ny vd i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Daniel Lang är 42 år och bor i Vena, vilket är en av de tre orter där banken har kontor. Han har jobbat i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank i cirka 4 år, senast som Företagsrådgivare.

Daniel arbetade innan dess som fastighetsmäklare i 12 år, varav 8 år som franschisetagare inom Fastighetsbyrån. Han är engagerad i det lokala föreningslivet och medlem i såväl musikkår som manskör.

– Att arbeta inom en sparbank är för mig ett sätt att arbeta med och för bygden. Sparbankerna generellt har historiskt sett varit, och fortsätter att vara, viktiga nyckelaktörer som bidrar till en positiv samhällsutveckling på sina respektive lokala marknader. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank är inget undantag utan den lokala närvaron och det lokala engagemanget är sedan lång tid tillbaka mycket djupt rotat. Att nu som vd få verka inom en organisation som har sitt ursprung mer än 100 år tillbaka i tiden ger en extra dimension till arbetet och är i sig en drivkraft. Jag tar över efter Conny Johansson som under 13 år har gjort ett mycket gott arbete som bankens vd. Det är med tillförsikt och stor ödmjukhet jag nu tar mig an uppgiften, säger Daniel.

  

Senast uppdaterad: 
2017-12-12