Skriv sökord

På bilden ses från vänster: Göran Fältgren, ordf kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena, och Mikael Engdahl, vd Vadstena Sparbank.
Första undernyhet Sparbankerna