Skriv sökord

Utsedd till expert i utredning om bolån för unga

Aktuellt Barn- och ungdom Finansmarknad
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. Bolån.

Senast uppdaterad: 24 mars, 2021

Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund har blivit utsedd av Regeringskansliet som expert i en utredning kring ungas möjligheter att beviljas bolån och komma in på bostadsmarknaden.

Expertgruppen ska lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som behöver ta ett bolån och för första gången ska köpa en bostad (så kallade förstagångsköpare). Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

Utredningen kring bolån för förstagångsköpare ska:

  • utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden,
  • föreslå vilka hushåll som ska definieras som förstagångsköpare,
  • föreslå hur ett statligt startlån för förstagångsköpare bör utformas,
  • redogöra för hur de föreslagna åtgärderna ska främja en långsiktigt hållbar skuldsättning för de berörda hushållen,
  • ta hänsyn till de effekter som de föreslagna åtgärderna kan innebära för bostadsmarknadens funktionssätt,
  • analysera internationella erfarenheter av liknande åtgärder,
  • kartlägga bankernas och andra kreditgivares villkor för förstagångsköpare av olika hushållstyper i olika delar av landet, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen pågår och slutdatum då uppdraget ska redovisas är framskjutet till våren 2022.

Läs mer på regeringens sida och i pdf

Dela sidan: