Skriv sökord

Bokpaket från Laholms Sparbank

Corona I samhället
Remiss, Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 4 juni, 2020

Laholms Sparbank tar nu nästa steg och erbjuder alla skolor i Laholms kommun, F-6, ett bokpaket för 5 000:- per stadie, totalt 26 paket.

Allt för att ge barnen ett större utbud av barn- och ungdomslitteratur och samtidigt stötta den lokala bokhandeln i Laholm.

https://www.facebook.com/laholmssparbank/

Dela sidan: