Skriv sökord

Boindex – Allt svårare för hushållen att köpa en bostad

Aktuellt Undersökning
hållbar byggbransch, Boindex, höghus

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2022

Högre bolåneräntor och elkostnader gör allt dyrare för hushållen att köpa en bostad, trots lägre bostadspriser. Det visar Swedbank Boindex, som sjunker för fjärde kvartalet i rad. Hushållen behöver nu lägga i genomsnitt 29 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter om de köper en bostad idag.

– Trots lägre bostadspriser steg boendeutgifterna för dem som köpte en bostad under kvartal två. Högre bolåneräntor och elkostnader gör det allt svårare för hushållen att köpa en bostad. Det mesta talar nu för att bostadspriserna den närmaste tiden kommer att fortsätta ner, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Kraftig ökning av boendeutgifter

Boindex för småhus sjönk under den kritiska gränsen 100 och ligger nu på 99. Det betyder att hushåll som vill köpa ett småhus idag behöver i genomsnitt använda mer än 30 procent av sin disponibla inkomst för boendeutgifter. Att Boindex för småhus sjönk berodde främst på högre bolåneräntor och uppvärmningskostnader. Även Boindex för bostadsrätter sjönk och ligger nu på 108. Det betyder att hushåll som vill köpa en bostadsrätt idag behöver använda i genomsnitt 28 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter.

– Stigande bolåneräntor i kombination med högre kostnader för uppvärmning och hushållsel är ingen rolig kombination för bostadsägare. Fortsätter denna utveckling väntar en svår prövning för landets småhusägare och bostadsrättshavare, säger Arturo Arques.

Har hushållen råd att köpa ett småhus idag och samtidigt ha bil?

Småhusägare har drabbats hårt av stigande bolåneräntor och skenande elpriser. Den stigande inflationen gräver djupa hål i hushållens plånböcker och många hushåll är oroliga över den egna ekonomin. Swedbank och sparbankernas beräkningar visar dock att sammanboende i småhus har goda marginaler och därmed råd att bo kvar i småhus och behålla eventuella bilar även om den genomsnittliga bolåneräntan stiger till 2,8 procent och inflationen ligger kvar på 8 procent.

Sammanboende i småhus har så pass goda marginaler att det finns pengar kvar även till sparande och annan konsumtion än bara nödvändiga levnadskostnader. Värre är det för ensamstående med barn och unga utan barn i småhus.
– För dem blir det svårt att äga en bil och klara ett rimligt sparande, säger Arturo Arques.

Checklista vid köp av bostadsrätt

För den som bor i bostadsrätt påverkas boendekostnaden också av bostadsrättsföreningens ekonomi. Därför är det viktigt att ha koll på till exempel föreningens kostnader, skuldsättning och sparande. För att underlätta för den som ska köpa en bostadsrätt har vi tagit fram en checklista.

– Med checklistan underlättas bedömningen av bostadsrättsföreningens ekonomi och möjligheten att hitta en lägenhet i en välskött förening, säger Arturo Arques.

Läs mer

Rapporten Swedbank Boindex kvartal 2 2022
Temarapporten Temarapport – Har hushållen råd med bil i landets 40 minsta kommuner
Checklista Köp av bostadsrätt

Dela sidan: