Skriv sökord

Betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer

Remisser
Remiss, Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 13 februari, 2021

Förbundet delar de synpunkter som anförts av ASCB och Svenska Bankföreningen över betänkandet i svar den 25 januari 2021. Förbundet ansluter sig därför till vad ASCB och Svenska Bankföreningen anfört, vilket innebär att Förbundet tillstyrker förslaget i stort men har synpunkter på viktiga detaljer i detsamma.

Sparbankernas Riksförbund remissvar Ändrade regler säkerställda obligationer Fi2020 04379

Dela sidan: