Skriv sökord

Betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 13 februari, 2021

Förbundet delar de synpunkter som anförts av ASCB och Svenska Bankföreningen över betänkandet i svar den 25 januari 2021. Förbundet ansluter sig därför till vad ASCB och Svenska Bankföreningen anfört, vilket innebär att Förbundet tillstyrker förslaget i stort men har synpunkter på viktiga detaljer i detsamma.

Sparbankernas Riksförbund remissvar Ändrade regler säkerställda obligationer Fi2020 04379

Dela sidan: