Skriv sökord

Årets Almedalsvecka är den mest demokratiska hittills

Almedalen Opinion

Senast uppdaterad: 29 juni, 2021

Årets Almedalsvecka blir helt digital och pågår 4 – 7 juli. Sparbankerna arrangerar 13 seminarier och samtal under tre av de dagarna. Årets Almedalsvecka kommer bli den mest demokratiska som hittills genomförts eftersom alla kan delta. Alla arrangemang är digitala och görs tillgängliga via sidan Almedalen Play.

Sparbankerna arrangerar seminarier och samtal måndag till onsdag under Almedalsveckan för att sprida kunskap om Sparbankerna och för att visa att en Sparbank är så mycket mer än en vanlig bank. Vi hälsar alla välkomna att lyssna och ställa frågor via chatt i anslutning till varje seminarium. Journalisten Lennart Ekdal är moderator och kommer leda samtalen.

Partiledartalen kommer i år vara två per dag, klockan 11 och klockan 19. Vi har därför valt att inte lägga våra seminarier dessa tider.

Några axplock ur programmet

Måndagens seminarier fokuserar på säkerhet och inleds klockan 9.00 med seminariet
Vilken roll har staten under höjd beredskap med perspektiv från den finansiella sektorn. Ett seminarium i samarbete med 4C Stategies.

På måndagen släpps en rapport från Novus om bankens betydelse för företag och privatpersoner på mindre orter. Vi följer upp med ett seminarium klockan 14.00 Varför spelar Sparbankerna en viktig roll för ortens utveckling?

Tisdagen fokuserar vi på företagandet.

Klockan 10.00 diskuterar vi Hur får vi fart på sysselsättningen i kölvattnet av Coronapandemin? Vi presenterar även delar av resultatet från sommarens Småföretagsbarometer som vi gör tillsammans med Företagarna och Swedbank.

Onsdagens seminarier och samtal handlar om sparande med fokus på hållbarhet och pensioner och vårt program avslutas med ett samtal om e-kronan med Riksbanken.

Se hela vårt program: sparbankerna.se/almedalsveckan

Sparbankerna i Almedalen

De frågor vi driver handlar om vikten av proportionalitet när banksektorn regleras allt mer i finanskrisens kölvatten och vi ställer frågan: Vilket samhälle vill våra politiska beslutsfattare och regelmakare ha? Vill de att framtidens banksektor enbart ska bestå av stora aktörer och mindre nischaktörer? Vi tycker att Sverige behöver konkurrens på bankmarknaden och att mångfald också bland storlek och associationsform är en tillgång för Sverige. Vi ställer också frågan varför det är nödvändigt med regelverk som missgynnar mindre banker och snedvrider konkurrensen.

För frågor och idéer rörande programmet, kontakta projektledare Catarina Bennetoft mobil 0706-55 45 59 eller kommunikatör Kerstin Olby 0705-499 044

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: