Skriv sökord

Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023 tilldelas Sparbanken Skåne

Aktuellt
Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023 tilldelas Sparbanken Skåne. Maria Stagmo, HR-chef, Sparbanken Skåne
Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023 tilldelas Sparbanken Skåne. Maria Stagmo, HR-chef, Sparbanken Skåne

Senast uppdaterad: 2 november, 2023

Sparbanken Skåne har som första bank i landet meddelat att banken uppnått jämställda löner för likvärdigt arbete inom ramen för branschprojektet ”Lika lön”. För detta arbete tilldelas Sparbanken Skåne nu Annas jämställdhets- och mångfaldspris för 2023.

Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén, där ledamöter från Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation och Finansförbundet finns representerade, delar sedan 1993 årligen ut Annas jämställdhets- och mångfaldspris till minne av Anna Persson-Collert, som före sin bortgång var ordförande i kommittén. 2023 års pris tilldelas Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse på Sparbanken Skåne för framgångsrik samverkan och målmedvetet arbete för att ta fram systematiska rutiner i syfte att eliminera osakliga löneskillnader.

– Priset visar att uthållighet och samverkan leder till resultat. Såväl företagsledning som medarbetare har stort förtroende för processen, vilken också har bidragit till att trivseln på företaget har ökat, säger Sandra Åkerfors, ordförande i Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén.

Bankbranschen har liksom många andra branscher ett behov av att arbeta med jämställda löner. För att snabba upp arbetet startades 2011 projektet Lika lön, som syftar till att eliminera osakliga löneskillnader i finansbranschen.

När arbetet med löneutjämningen startade på Sparbanken Skåne visade löneinventeringen att ungefär var femte anställd i banken var underbetald i förhållande till kollegor som utförde likvärdigt arbete. Flertalet var kvinnor. Nu är alltså Sparbanken Skåne den första banken i Lika lön-projektet som rapporterat att jämställda löner för likvärdigt arbete har uppnåtts.

– Att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete känns som en självklarhet, men vägen dit är inte alltid enkel. Det finns många komponenter som man måste ta hänsyn till i lönesättningsarbetet – å ena sidan lika lön för lika arbete, å andra sidan individuell lönesättning utifrån prestation. Vi tycker att vi har hittat bra processer och strukturer som tack vare långsiktighet, envishet och ett tätt samarbete mellan fack och arbetsgivare har lett oss rätt, säger Maria Stagmo, HR-chef på Sparbanken Skåne.

– Detta har gjort att vi idag inte har några systematiska löneskillnader mellan män och kvinnor, men det är ett ständigt pågående arbete. Vi är väldigt stolta över att vara den första banken som kunnat meddela att vi uppnått jämställda löner och hoppas att vi inom kort följs av många fler, säger Elin Betschart på Finansförbundet på Sparbanken Skåne.

I motiveringen till Sparbanken Skånes utmärkelse lyder bland annat:

”Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse har tillsammans visat att engagemang, samverkan, systematik och uthållighet gör skillnad. Parterna arbetar också med att sprida kunskapen om processen och inspirera andra genom exempelvis föreläsningar.”

För mer information
Maria Stagmo, HR-chef Sparbanken Skåne, 046-37 18 49
Finansförbundet, 08-614 03 01
Kristian Svensson, pressansvarig Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om Anna-priset
Annas jämställdhets- och mångfaldspris, Anna-priset, instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Anna C Persson-Collert var före sin bortgång ordförande i kommittén. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Priset delas ut den 15 november 2023 på Finansbranschens stora mångfaldsdag.

Om Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén
Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén består av ledamöter från Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet. Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till arbetet med dessa frågor i bankerna/företagen i branschen.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Pressmeddelande – Sparbanken Skåne tilldelas Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023

Dela sidan: