Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Allmänna råd om konsumentkrediter

Aktuellt Från oss Remisser

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag till allmänna råd om konsumentkrediter. Förbundet delar uppfattningen att det ska vara ett krav att näringsidkaren som erbjuder krediter till konsumenter ska ha kunskap om gällande rätt. Förbundet delar också uppfattningen att revideringen av de allmänna råden medför att dessa är klarare och tydliga i sina krav.  

 

Stockholm den 23 oktober 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Jan Hedqvist                              Bengt Nordström            

Dela sidan: