Skriv sökord

Aktieinnehav

Sparbankernas samlade aktieägande i Swedbank AB

Sparbankernas totala ägande, antal
127 079 602
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel sparbankerna äger i Swedbank, % 11,23

Per 31 juli 2021

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank