Skriv sökord

Aktieinnehav

Sparbankernas samlade aktieägande i Swedbank AB

Sparbankernas totala ägande, antal
126 250 312
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel sparbankerna äger i Swedbank, % 11,15

Per 31 mars 2021

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank