Skriv sökord

Aktieinnehav

Sparbankernas samlade aktieägande i Swedbank AB

Sparbankernas totala ägande, antal 123 023 333
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel sparbankerna äger i Swedbank, % 10,87

Per 30 september 2019

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank