Skriv sökord

Aktieinnehav

Sparbankernas samlade aktieägande i Swedbank AB

Sparbankernas totala ägande, antal
124 981 179
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel sparbankerna äger i Swedbank, % 11,04

Per 31 december 2020

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank