Skriv sökord

Aktieinnehav

Sparbankernas samlade aktieägande i Swedbank AB

Sparbankernas totala ägande, antal
128 733 278
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel Sparbankerna äger i Swedbank, % 11,37

Per 31 oktober 2021

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank