Skriv sökord

Ägande ger makt – hur får vi fler att äga Siljansbygden?

Hållbarhet I samhället
ägande

Senast uppdaterad: 7 oktober, 2021

Ägande ger mer makt och makt ger fler möjligheter. Leksands Sparbank vill nu inspirera fler till ett ägande av företag, skog, fastigheter och kapital. Genom ett samarbete med BOSS, Business Women of Siljan, arrangeras en föreläsningsserie under oktober och november där vi bland annat får träffa Inkluderingsbyrån, Arturo Arques, WIRE Invest och många andra som tillsammans kommer att hjälpa oss förstå varför vi alla, både kvinnor och män, har mycket att vinna på att fler äger.

FN:s globala mål Agenda 2030 har jämställdhet som ett av 17 delmål. Jämställdhet handlar dels om en rättvisefråga, att vi alla, oavsett kön ska ges likvärdiga förutsättningar i livet och att det finns en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Men det handlar också om att skapa ett bättre samhälle och bättre utveckling i våra företag. Ägandet är en viktig del i det.

– Leksands Sparbank vill utveckla Siljansbygden och vi vet att företag och samhället i stort gynnas av en bredare kompetensbas och jämnare fördelning mellan kvinnor och män i maktpositioner. När man gräver i statistiken så ser vi att ägandet är en fråga som har stor potential att utvecklas och därför tar vi nu initiativet att inspirera fler kvinnor, men även män, till att investera sitt kapital, säger Björn Rinstad vd på Leksands Sparbank.

BOSS, Business Women of Siljan

För ett år sedan startade Evelyn Hult affärsnätverket BOSS, Business Women of Siljan, där ett av målen är att påverka strukturer i näringslivet att bli mer jämställda för att företagen ska nå bättre resultat. Evelyn har sett de skeva strukturerna i praktiken när hon har jobbat nära Siljansbygdens näringsliv som bland annat företagsrådgivare på bank, affärscoach och rekryterare.

– Det är kortsiktigt enklare att jobba tillsammans med någon som tänker som en själv, men på längre sikt tar vi bättre beslut med mer mångfald och bättre jämställdhet i maktpositioner, säger Evelyn Hult.

Kvinnor äger hälften så mycket som män

Hon frågar sig varför kvinnor äger hälften så mycket som män och varför bara var femte styrelsemedlem är en kvinna?

– Jag upplever att alla vill jobba för ett jämställt samhälle och näringsliv, det är inget medvetet val eller ställningstagande mot kvinnor att det ser ut så här. Jag tror svaret på frågan handlar om kunskap. Och det är därför vi anordnar den här föreläsningsserien, säger Evelyn.

Evelyn nämner också att det fortfarande finns ett tabu bland kvinnor att prata om att tjäna mycket pengar, att avancera, göra karriär och att äga.

– Vi vill inspirera och få kvinnor att våga ta för sig, tänka större och att våga äga mer. Under föreläsningarna kommer vi att lära oss om vad vetenskapen säger om jämställdhet i näringslivet, men det blir också mycket inspiration från framgångsrika företagare.

Föreläsningsserien ”Vem äger Siljansbygden?”

Föreläsningsserien består av fyra träffar med olika teman under oktober och november och kommer att hållas fysiskt på Leksands Sparbanks kontor i Leksand men även digitalt via livesändningar på Leksands Sparbanks Facebooksida. Föreläsningarna modereras av Evelyn Hult från BOSS, Business Women of Siljan.

Träff 1 – ”Vem äger Siljansbygden?”, 13 oktober kl 16-18
Första föreläsningen hålls den 13 oktober, då får vi en övergripande bild av vilka som äger i Sverige och Dalarna. Julia Strandberg från Inkluderingsbyrån lyfter det jämställda ägandet och vi träffar även flera företagsledare i en spännande paneldiskussion.

Träff 2 ”Spara för din självständighet”, 27 oktober kl 16-17.30
Andra träffen hålls två veckor senare då vi får träffa Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom och expert på bostadsmarknaden, sparande och pension. Arturo kommer bland annat att lära oss om hur man gör en budget och hittar sparutrymme för att kunna skapa en självständig ekonomi. Vi träffar även representanter från Leksands Sparbank som kommer med konkreta tips om vad banken kan hjälpa till med.

Träff 3 – ”Fastigheter och skog – en lönsam och långsiktig investering”, 9 november 16-17.30
Den tredje träffen hålls den 9 november och där får vi träffa Wire Invest, en nytänkande investeringsgrupp för kvinnor som vill investera i fastighetsbranschen. Vi får även träffa representanter från banken som berättar om fastighets- och skogsinvesteringar och vad man ska tänka på juridiskt.

Träff 4 – ”Kvinnor och företagande – starta eget företag”, 24 november kl 16-18
På den fjärde och sista föreläsningen träffar vi Almi som berättar om hur företagandet i Dalarna ser ut och hur de kan hjälpa till. Dalarna Science Park berättar bland annat om investeringsfonden Dala Capital, men även vad de kan hjälp till med i inkubatorn. Vi får även möta rådgivare från Leksands Sparbank som lyfter den hjälp man kan få från banken.

Efter varje föreläsning finns möjlighet att mingla och diskutera med andra deltagare och föredragshållare.

Vem riktar sig föreläsningarna till?

Föreläsningarna riktar sig till dig som vill utveckla Siljansbygden genom att öka det lokala ägandet inom bland annat skog, fastighet och kapital. Du är välkommen som privatperson eller representant för ett företag, förening eller annan organisation.

Anmälan och mer information

På www.leksandssparbank.se/vem_ager_siljansbygden kan man läsa mer om föreläsningsserien och även anmäla sig till alla träffar.

Om Leksands Sparbank

Oss äger ingen. Leksands Sparbank är en fristående bank utan aktieägare. Vårt mål är att människor och företag i bygden ska må bra och utvecklas. Vår vinst återinvesteras för att bygden ska blomstra. Vi är nämligen ingen vanlig bank.

Leksands Sparbank

Dela sidan: