AKTUELLT | Filtrera:

Från oss

Stefan Ohlson blir ny vd för Sölvesborg-Mjällby Sparbank

Stefan Ohlson kommer närmast från Häradssparbanken Mönsterås där han varit vd sedan 2008. Han har gedigen erfarenhet inom bank och har jobbat som chef i 28 års tid på bland annat företag- och privatsidan.

Från oss

Fem frågor till Hans Tiderman

Fakta om Hans Tiderman

Från oss

REMISSYTTRANDE Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet, dnr: 2018-05893, 2017-11001, 2017-10972 och 2018-05920.

Från oss

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Organisationerna välkomnar att Finansinspektionen försöker komplettera tidigare konsekvensutredning med avseende på konsekvenser för kreditförsörjningen i ekonomin. 

Från oss

REMISSYTTRANDE Finansinspektionens förslag till ändring av FI:s föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Förbundet avstyrker förslaget. Inspektionens anför inte tillräckliga skäl för genomförande av den föreslagna höjningen.

Från oss

Anders Bäckman blir ny vd på Fryksdalens Sparbank

Fryksdalens Sparbank rekryterar Anders Bäckman som ny vd. Anders Bäckman kommer från en tjänst som kontorschef i Borås på Länsförsäkringar Älvsborg och börjar sitt uppdrag som vd på Fryksdalens Sparbank i mitten av november. 

Från oss

REMISSYTTRANDE Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering

Fi2018/01303/V Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20