AKTUELLT | Filtrera:

Från oss

Mikael Gustafsson blir ny vd för Orusts Sparbank

Mikael Gustafsson har utsetts till ny kapten för Orustskutan och tillträder den 26 april 2019. Vår nuvarande vd Birgitta Pettersson avgår då med pension efter hela 45 år i banken varav de senaste 8 åren som framgångsrik chef.

Mia Bergvall, student i Grafisk design och kommunikation och Hållbarhetcoach på Valdemarsviks Sparbank 2017-2018

Från oss

Möt Mia – Hållbarhetscoachen som fick fast jobb

Studenten Mia Bergvalls har en stark drivkraft att göra världen bättre och hittade rätt tack vare rollen som Hållbaretscoach. I sommar börjar hon arbeta heltid hos sin drömarbetsgivare Valdemarsviks Sparbank.

Från oss

REMISSYTTRANDE – EBA draft Guidelines on ICT and security risk management

Comments to the consultation ”EBA draft Guidelines on ICT and security risk management, EBA/CP/2019/15, 13 December 2018”

Från oss

Bostadsrättsregister

Skrivelse till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Hållbarhetscoach Olivia Lannegren håller i en workshop med kunder hos Sparbanken Västra Mälardalen

Från oss

Hållbarhetscoacher ger energi utifrån till sparbanker

För att få ungas syn på digitalisering, marknadsföring och sponsringsarbete tar flera sparbanker hjälp av en hållbarhetscoach.

Från oss

REMISSYTTRANDE över Riksbankens e-kronaprojekt delrapport 2

Förbundet är positivt till en fortsatt utredning av frågan om en icke fysisk statlig valuta, trots att Förbundet anser att det mot bakgrund av den föreliggande rapporten är svårt att se någon reell nytta med en sådan valuta. Förbundet betraktar frågan om e-krona som ett embryo till en konceptuellt ofullbordad idé, långt ifrån den konkretion som krävs för att egentliga uppfattningar i saken kan byggas.