AKTUELLT | Filtrera:

Från oss

Sparbanken Västra Mälardalen erhåller rating BBB+

Pressmeddelande från Sparbanken Västra Mälardalen

Från oss

God jul & Gott nytt år

Kontoret är bemannat även under mellandagarna.

Från oss

REMISSYTTRANDE till Finansdepartementet

Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor.

Från oss

REMISSYTTRANDE Genomförandet av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttrande över departementets promemoria om genomförandet av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. I det följande redovisar Förbundet sin uppfattning beträffande några komponenter i förslaget.

Från oss

REMISSYTTRANDE - Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Betänkande: Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64) 

Från oss

REMISSYTTRANDE – Tryggad tillgång till kontanter

Riksbankskommitténs delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter, föreslår att vissa banker, med en global inlåning från allmänheten på över 70 miljarder, ska vara skyldiga att ansvara för en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige.