AKTUELLT | Filtrera:

Från oss

REMISSYTTRANDE om Promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande (Fi2017/03188/FPM)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ”En effektivare flytträtt av försäkringssparande”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Från oss

REMISSYTTRANDE: om Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa (Fi2017/03554/B)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa och vissa anda frågor”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Marika Sunesson, marknadsansvarig på Sparbanken Eken, Lars Binkemo lärare på Växjö Katedralskola och Leif Fransson, vd Sparbanken Eken vid utdelning av stipendium till en engagerad person i entreprenörskap i skolan.

Från oss

Sparbanken Eken delar ut stipendium till både UF-alumn och skolpersonal

Som de flesta andra sparbanker engagerar sig Sparbanken Eken i Ung Företagsamhet (UF) lokalt och regionalt. Nytt för i år är att de kommer att dela ut ett stipendium till en före detta UF-elev som tagit sitt entreprenörskap vidare.

Från oss

Hållbarhetscoacher ska hjälpa 11 sparbanker att nå ut med sparbanksidén

Att vara sparbankscoach innebär att som student ta ett extrajobb som hållbarhetscoach på en sparbank. I pilot-omgången i vintras var det fem sparbanker som fick hjälp av var sin coach. Denna omgång är det 11 sparbanker som med nyfikenhet vill ta emot en coach. Coachen hjälper sparbanken att identifiera, utveckla och kommunicera deras samhällsnytta på olika sätt.

Från oss

Sparbankernas inspel till att tydliggöra proportionalitetsprincipen

Skrivelse till Finansdepartementet 2017-10-16

Från oss

Lantbruksbarometern hösten 2017: Stark framtidstro hos Sveriges lantbrukare

Mer än hälften av Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det ger ett lönsamhetsindex på plus 10. Det är första gången på tio år som indexet är positivt. Däremot skiljer det sig mellan produktionsgrenarna. Det visar Lantbruksbarometerns höstsiffror från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Från oss

Remissyttrande

Sparbankernas Riksförbund har lämnat sitt yttrande över Finansdepartementets promemoria "Höjd skatt för sparande på ISK och Kapitalförsäkringar".