Skriv sökord

18,4 miljoner kronor från Tjustbygdens Sparbank till 100 organisationer

Corona I samhället
Muralmåning på streetartfestivalen Bank!

Senast uppdaterad: 4 februari, 2021

När Tjustbygdens Sparbank summerar verksamhetsåret 2020 ser man ett år starkt präglat av coronapandemin, men där man ändå fortsatt att utveckla hela Tjustbygden. Totalt har 100 olika organisationer delat på ungefär 18,4 miljoner kronor i stöd för utveckling och bevarande av verksamheterna.

Sedan 2002 har Tjustbygdens Sparbank stöttat utveckling inom kultur, idrott, utbildning och näringsliv i Västerviks kommun. Nu summerar Sparbanken insatserna från 2020 som tydligt påverkats av den pågående pandemin.

Under året beviljades 100 olika organisationer sammanlagt 18 419 020 kronor, varav cirka 7 miljoner gått till att minska pandemins effekter i form av utvecklingsbidrag till företag, kompensation till föreningslivet för minskade intäkter och inköp av material som gör det säkert att genomföra föreningsverksamhet.

– Vi märkte tidigt en oro hos föreningslivet när de inte kunde genomföra tävlingar, evenemang och läger under sommaren som de brukar. Pengarna från detta finansierar mycket som föreningarna gör för våra barn och unga, och det blev därför viktigt för oss att hjälpa till och mildra effekterna, säger Lotti Jilsmo, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen.

Intressanta samarbeten som stärker och utvecklar vår bygd

Tjustbygdens Sparbank arbetar för att människor, företag, föreningar och bygden ska utvecklas och växa. Allt överskott från verksamheten kommer kunderna tillgodo på olika sätt. Det återinvesteras i banken, i människor och verksamheter på orten och i samhället. Det ger en stabil, trygg bank som ständigt kan utvecklas. Och det skapar möjligheter för individer, näringsliv och orten att växa sig starkare.

– Sparbanksrörelsen firade nyligen 200-årsjubileum, och ursprungsidén om att främja sparsamhet, finnas nära kunderna och vara en bank där alla är välkomna uppskattas fortfarande av många. Sparbankerna har Sveriges nöjdaste bankkunder, både bland privatpersoner och företag, säger Tobias Bååth, chef för marknad och affärsutveckling.

De senaste åren har Tjustbygdens Sparbank investerat i flera uppmärksammade projekt. Bland annat Myntbryggan, mötesplatser på Gränsö, skärgårdsbåtar och under 2021 genomförs den sista upplagan av Streetartfestivalen BANK!
– Vi letar ständigt efter nya intressanta samarbeten som stärker och utvecklar vår bygd. Vi får helt enkelt se vad som händer. Framtiden är spännande, avslutar Lotti Jilsmo.

Läs om vilka organisationer som fått stöd

Dela sidan: