Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Utbildning/Grundkurs - Emotionell intelligens för bank

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

onsdag, mars 27, 2019 - 10:00 till 15:00

Sparbankernas Riksförbund erbjuder i samarbete med Empathy HB en grundkurs i Emotionell intelligens för bank.

Max antal kursdeltagare: 15 st.

Pris: ca 5000:-/kursdeltagare inkl. lunch och fika.

De fyra framtida utmaningarna för bank; Digitaliseringen som skapar ny konkurrens, Kundernas förändrade beteende, Makroekonomiskt läge och Regelverk, har en gemensam nämnare - medarbetarna och bankorganisationen som i sitt dagliga och strategiska arbete hanterar dessa fenomen.

En sparbank ska förvalta och utveckla arvet, vilket naturligt förknippas med hög kundnöjdhet, relevant kompetens, lokal närvaro och samhällsengagemang. En emotionellt intelligent organisation har bättre förutsättningar att både förvalta och ta sig an de utmaningar som varje sparbank möter. Ämnet emotionell intelligens behandlar organisationsutveckling i en vid bemärkelse och belyser såväl psykologiska, sociala som ekonomiska aspekter. I ämnet ingår också den emotionella processen och dess samverkan med ekonomistyrning och försäljning. Ämnet täcker också praktisk förståelse för hur emotioner används.

Syfte

Utbildningen i emotionell intelligens syftar till att utveckla deltagarens grundläggande förståelse för emotioner i den lokala sparbanken. Häri inbegrips förståelsen för positiva och negativa emotioners roll för affärsmodellens praktik samt väcka intresse för emotionernas betydelse i bankverksamheten.

Utbildningen ger deltagaren utvecklade kunskaper och praktiska verktyg i kopplingen mellan emotionell intelligens och ekonomistyrning i bank.

Utbildningen ger utvecklad kunskap och stöd i hur rådgivningen kan utformas och omsätter emotionella idéer till praktisk bankverksamhet.

Målsättning

Utbildningen i sambandet ekonomistyrning och emotionell intelligens ger förutsättningar att i flera steg utveckla:

1. Kunskaper om emotioners betydelse vid påverkan och ekonomiska beslut. Hur beslut påverkas av emotionsprocessen. "Huret" syftar till att öka förmågan till reflektion över emotionernas betydelse vid olika beslutsriktningar i relation till kunder och bankens strategi.

2. Kunskaper om olika emotioner och begreppet att "korrekt kunna uppfatta emotioner".

3. Kunskaper om grundläggande emotioners funktion och användning i olika verksamhetssituationer.

Anmälan:  Anmälan ker genom formuläret nedan senast den 15 mars 2019. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan konferensens start debiteras.