Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Utbildning för Valberedning i Sparbank

Sparbankernas Riksförund, Vasagatan 11, Stockholm

torsdag, januari 25, 2018 - 09:00 till 17:00

Att sitta i styrelsen för ett finansiellt företag medför ett stort ansvar. Det ligger ett stort ansvar på Valberedningarna att förstå styrelsens ansvar och hitta och föreslå ledamöter med rätt kompetens. Digitalisering, ny teknik och kundernas förändrade beteenden påverkar sparbankerna. Framförallt ställer de nya finansiella regelverken förändrade krav på styrelserna. Hela den finansiella sektorn behöver anpassa affärsmodeller, styrning och kontroll för att möta morgondagens utmaningar.

Vi vill därför erbjuda en utbildning för valberedningar i sparbank med följande innehåll:

 1. Valberedningens roll och ansvar.
   
 2. Vikten av att förstå bokslut, resultat- och balansräkning.
   
 3. Genomgång av de viktigaste områdena som styrelseledamöterna måste känna till och behärska:
 • Styrelsearbete inom finansiell sektor i praktiken – vad innebär det?
 • Introduktion till befintliga regelverk – vilka regelverk finns, varför finns de?
 • Vad händer när Finansinspektionen kommer på besök?
 • Styrning, kontroll och riskhantering inom bank.
 • Åtgärder för penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Kontrollfunktionerna och internrevision – om deras funktion, arbete och oberoende.
 • Intern kapital- och likviditetsplanering (IKLU).
 • Hantering och uppföljning av utlagd verksamhet.
 • Etik – om förhindrande av intressekonflikter.
 • Hållbara investeringar.

Utbildningen genomförs vid ett tillfälle i Stockholm. Utbildningen är primärt för Valberedningar i Sparbanker och Sparbanks AB. Max. 20 deltagare/tillfälle - max 2 deltagare per bank. Vid behov kommer vi att repetera utbildningen. Vi återkommer med agenda och deltagarlista.

Utbildare:           Jan Hedqvist, Sparbankernas Riksförbund och Andreas Thåberg, Sparbanken i Enköping

När:                    25 januari 2018 kl. 09,30 – registrering och kaffe från 09,00 (slut senast 17,00)

Var:                     Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

Pris:                    Prel. ca 2 000.- per deltagare inkl. lunch och kaffe.

Anmälan sker i formuläret nedan senast den 8 januari 2018 och är bindande.