Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Utbildning till Dataskyddsombud (DPO)

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

tisdag, april 24, 2018 - 09:00 till 17:00

Sparbanken Sjuhärad, Borås

torsdag, maj 3, 2018 - 09:00 till 17:00

Sparbanken Skåne, Kristianstad

tisdag, maj 8, 2018 - 09:00 till 17:00

Kursen vänder sig till dig som kommer att bli Dataskyddsombud (DPO) på Sparbanken.

Inga förkunskaper behövs dock rekommenderas genomförd SABA GDPR utbildning. 

Exempel på områden som kommer att behandlas:

  • DPO-rollen
  • Hur och vad måste inventeras
  • Vilken typ av information måste ges till den registrerade
  • Hur säkerställs att den registrerade kan tillvarata sina rättigheter
  • Incidentberedskap
  • DPIA (Data Privacy Impact Assessment)/konsekvensanalys
  • Hur sätter man organisationen för en kontinuerlig GDPR-efterlevnad
  • Utbildning i organisationen; utbildning för ledning och chefer samt allmän utbildning till alla.

Anmälan: Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras.
Anmälan sker i formuläret nedan.

Vi förbehåller oss rätten att placera er i den grupp som geografiskt passar bäst.

Kostnaden blir ca 3000:-/deltagare vid fullteckning av utbildningen.

Varmt välkommen att boka din plats.