Utbildning för styrelseordförande och vice ordförande i Sparbank

Scandic Continental, Vasagatan,Stockholm

onsdag, november 14, 2018 - 09:00 till 17:00

Detta är en save-the-date till en utbildningsdag som tar upp och belyser aktuella och relevanta områden för styrelser i Sparbank eller Sparbanks AB. Innehållet är inte fastställt, men refererande till utbildningsdagen 2017, så kommer fokus ligga på regelverksfrågor – men även andra intressanta ämnesområden kan tas upp.

Utbildningen är främst för ordförande och vice ordförande, och sker i anslutning till Swedbanks Ordförande-VD-konferens den 15 november.

När:               14 november 2018 kl. 09,30 – registrering och kaffe från 09,00

Var:               Stockholm

Pris:              Självkostnad – prel. max 2,500 kr per deltagare

Anmälan:      Enligt formuläret nedan