Kristianstadtisdag, mars 12, 2013 - 09:00

Utbildning: Riskhantering

Boka in i min kalender
Datum 12 mars 2013
Tid  
Plats Kristianstad
OPERATIV RISK I PRAKTIKEN ‐ Att hantera osäkerheters påverkan på verksamhetsmålen

Alla organisationer måste aktivt och medvetet ta risker för att nå eller överträffa sina mål. God riskhantering fokuserar inte enbart på nedsidan av risk utan ökar också förmågan att tillvarata affärsmöjligheter. Kursen fokuserar främst på operativa och strategiska risker ur ett Sparbanksperspektiv.
 
Efter kursen kommer du att ha kunskap om:
- hur ett ramverk för riskhantering kan planeras, utvecklas, implementeras, integreras och följas upp
  (enligt ISO 31000)
- metoder för att kartlägga och värdera din organisations risker
- verktyg som underlättar det praktiska arbetet med riskhanteringsarbetet i din organisation

 Läs mer om utbildningen!

Anmälan & information

Vid intresse, anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast 3 veckor innan kurstillfället. För kursanmälan och praktisk information vänligen kontakta Tina Ahlskog, Sparbankernas Riksförbund: tina.ahlskog@sparbankerna.se, 08‐545 291 60.
För mer information om kursernas innehåll vänligen kontakta Lisa Leirnes, 4C Strategies: lisa.leirnes@4cstrategies.com,
072‐252 79 97.

Varmt välkommen!

Lägg till i kalender