Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Utbildning - Regler kring Förmån, Representation, Konferenser

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

tisdag, april 2, 2019 - 10:00 till 15:00

Utbildning - Reglerna kring Förmån, Representation, Konferenser m m

I Sparbankernas Riksförbunds regi ges nu ytterligare ett utbildningstillfälle avseende reglerna kring förmån, representation, konferenser m.m.

Tid: 2 april 2019 kl. 10.00 - 15.00

Plats: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

Anmälan: Max 15 deltagare. Avbokningar gjorda senare än två veckor före utbildningsdag debiteras.

Kostnad: Självkostnadspris - preliminärt ca 2.600:-/person beroende på antal deltagare.

Program:

När uppkommer en förmån?

Personalvårdsförmåner (inkl. motion och friskvård)

Särskilt reglerade i inkomstskattelagen skattefria förmåner (ex. gåvor, arbetsredskap m.m.)

Representation - intern och extern

Gränsdragning extern representation och marknadsföringsaktivitet

Konferensresor (med anställda och kunder)

Nyheter på området

Kursansvarig: Marie Enander, specialist på förmåner, representation m.m., senior manager, certifierad skatterådgivare (FAR), KPMG