Statusmeddelande

Anmälan är stängd, kursen har redan varit. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Utbildning för rådgivare i Piteå och Östersund

Piteå

tisdag, september 15, 2015 - 09:00 till 17:00

Östersund

onsdag, september 23, 2015 - 09:00 till 17:00

Målgruppen är rådgivare i det bokade mötet men även nya privatrådgivare.

Tillfällena är öppna för anmälan i Saba.
Målgruppen är rådgivare i det bokade mötet men även nya privatrådgivare (rekommenderar dock att man läser infon i saba för att avgöra om det passar på individnivå).

                             Uppstart via lync                        Mötesdag 1-2                              Mötesdag 3-5

Östersund:          23/9                                                 20-21/10                                        24-26/11
Piteå:                 15/9                                                 13-14/19                                        17-19/11

För mer information kontakta:

http://swedbank.net/medarbetare-chef/swedbank-academy/inspiration-privat/index.htm

Johan Samuelson, johan.samuelson@swedbank.se

Kompetensutvecklare / Competence developer

Swedbank Academy

Mobil: +46 (0)70 690 34 77