Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Utbildning Microstrategy

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

tisdag, december 10, 2019 - 10:00 till 16:00

Erbjudande om utbildning Microstrategy

En grundläggande utbildning om sparbanksrapporterna i Microstrategy erbjuds den 10 ecember 2019. Utbildningen är en ”repris” av den utbildning som hölls hösten 2018.

Utbildningen kommer att ledas av personal från BIC Center, Swedbank.

Det finns 15 utbildningsplatser. 

Alla deltagare tar med egen dator. Innan utbildningen ska deltagare ha kontrollerat att behörigheten fungerar, inloggning till UNI fungerar endast via Internet Explorer.

Till UNI-projektet i produktionsmiljö: https://mstrwebprd/WebMstr/servlet/mstrWeb  Mer information om behörighet finns här: https://workspaces.swedbank.net/workgroup/microstrategy/SitePages/Acess%20rights.aspx

Sista anmälningsdag är den 1 december 2019.