Boråstorsdag, april 11, 2013 - 09:00

Utbildning: Krishantering

Utbildning: Krishantering
Boka in i min kalender
Datum 11 april 2013
Tid  
Plats Borås
KRISHANTERING ‐ Att upprätthålla verksamheten oavsett händelse 

När incidenter växter i omfattning kan krisen bli ett faktum. Då behöver alla en, till verksamheten anpassad, krisledningsorganisation med särskilt utsedda roller, rutiner och processer. Kursen inleds med teoretisk introdution till krishantering följt av en övning för att praktiskt prova på krishantering.
 
Efter kursen kommer du att ha kunskap om:
- hur krishantering hänger samman med incident- och kontinuitetshantering 
- krishanteringens olika delar samt operativt krisledningsarbete och kriskommunikation
- nyttan med övningar ur både ett organisations- och individperspektiv
- praktisk erfarenhet av övning som ett pedagogiskt verktyg inom krishantering

 Läs mer om utbildningen!

Anmälan & information

Vid intresse, anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast 3 veckor innan kurstillfället. För kursanmälan och praktisk information vänligen kontakta Tina Ahlskog, Sparbankernas Riksförbund: tina.ahlskog@sparbankerna.se, 08‐545 291 60.
För mer information om kursernas innehåll vänligen kontakta Lisa Leirnes, 4C Strategies: lisa.leirnes@4cstrategies.com,
072‐252 79 97.

Varmt välkommen!

Lägg till i kalender