Stockholmonsdag, mars 20, 2013 - 09:00

Utbildning: Kontinuitetshantering

Boka in i min kalender
Datum 20 mars 2013
Tid  
Plats Stockholm
KONTINUITETSHANTERING ‐ Att upprätthålla verksamheten oavsett händelse 

Kontinuitetshantering förbereder organisationen på det oväntade samt ökar motståndskraften och återhämtningsförmågan. Kontinuitetshantering kan t.ex. handla om att planera för ett större personalbortfall i samband med en pandemi eller ett omfattande avbrott i leveransen av kritisk infrastruktur.
 
Efter kursen kommer du att ha kunskap om:
- hur ett ramverk för kontinuitetshantering kan planeras, utvecklas, implementeras, integreras och följas upp
  (enligt ISO 22301)
- metoder för att planera för det okända och gå stärkt ur krissituationer 
- verktyg för att förebygga och minimera effekten av allvarliga störningar

 Läs mer om utbildningen!

Anmälan & information

Vid intresse, anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast 3 veckor innan kurstillfället. För kursanmälan och praktisk information vänligen kontakta Tina Ahlskog, Sparbankernas Riksförbund: tina.ahlskog@sparbankerna.se, 08‐545 291 60.
För mer information om kursernas innehåll vänligen kontakta Lisa Leirnes, 4C Strategies: lisa.leirnes@4cstrategies.com,
072‐252 79 97.

Varmt välkommen!

Lägg till i kalender