Statusmeddelande

Anmälan är stängd, kursen har redan varit. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Trendspaning framtidens bank

Tillfälle 1

måndag, maj 18, 2015 - 19:00 till onsdag, maj 20, 2015 - 15:00

Tillfälle 2

torsdag, september 17, 2015 - 08:30 till fredag, september 18, 2015 - 17:00

Trendspaning för vd och markandschef tillsammans med Kairos Future. Trendspaning inleds med en resa till London i maj 2015. Målet med trendspaningen är insikter, givande observationer och diskussioner som blir underlag för kommande års strategiarbete och affärsplanering.

Steg 1 - London

Måndag 18 maj
Välkomstmiddag

Tisdag 19 maj
Praktisk trendspaning - konsumenter och konsumentbeteende
Trendspaning Down town London och studiebesök
Inspirationsmiddag

Onsdag 20 maj
Praktisk trendspaning - fysiska miljöer och kommersiella platser
Avslutande analys

Steg 2 - Stockholm

Torsdag 17 september och fredag 18 september
Interaktiv workshop och djupdykning i svenska privatekonomiska trender

Steg 3

Torsdag 15 oktober
Omvärldsrapport

Mer information och anmälan

finns här i inloggat läge.