Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Styrelseutbildning - Reglering och styrning av banker

Handelshögskolan i Göteborg

onsdag, januari 23, 2019 - 08:00 till torsdag, januari 24, 2019 - 17:00

Kursen ges inom ramen för Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Nedan beskrivs innehåll och praktisk information om kursen.

INNEHÅLL

Kursen ges som fristående kurs och omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen är indelad i tre block:

1. Risk, finansiella marknader och instrument. Blocket behandlas under dag 1 - 5 av kursen.

2. Reglering och compliance. Blocket behandlas under dag 6 - 8 av kursen.

3. Strategi och styrning. Blocket behandlas under dag 9 - 11 av kursen.

4. Kursen avslutas med en tentamen.

Förutom den lärarledda undervisningen innebär kursen omfattande självstudier. För mer information hänvisas till kursplanen.

KURSPLAN

UPPLÄGG

Kursstart beräknas till januari 2019. Varje träff består av två-tre heldagar på Handelshögskolan i Göteborg och mellan träffarna förväntas deltagarna studera kursmaterial samt lösa uppgifter via hemstudier.

Kurstillfällen

VT19: 23-24 januari, 20-21 mars och 15-16 maj

HT19: 18-19 september och 19-21 november

Examenstillfälle: december 2019

Kursen ger 7,5 Högskolepoäng vilket ska motsvara cirka 5 veckors heltidsstudier. Deltagarna bör alltså räkna med att lägga ungevär motsvarande tid utanför klassrummet som i detsamma. Vi är väl medvetna om att detta är en omfattande insats men vi hoppas att deltagarna ska finna det värt ansträngningen. Beroende på bakgrund och studievana bör du räkna med viss variation. Det finns ett stort mått av översyn med hänsyn till eventuell frånvaro från något av momenten i kursen (vi är medvetna om att merparten av deltagarna har andra uppgifter att ta hänsyn till).

KURSAVGIFT

Kostnaden för kursen baseras på antalet anmälningar och inkluderar kaffe och fika samt välkomstmiddag och avslutningsmiddag. Uppskattningsvis cirka 30 000 kr per person, beroende på antal.

Deltagarna ansvarar själva för boende och övriga måltider (förslag på hotell och restauranger förmedlas vid anmälan), samt införskaffande av kurslitteratur (litteraturlista förmedlas vid anmälan).

FRÅGOR

Om du har frågor om kursen kontakta: Viktor Elliot, viktor.elliot@gu.se 031-786 1483

Minsta antalet deltagare är 12 st. samt max antal deltagare är 25 st.

KURSBEVIS

Samtliga deltagare erhåller ett intyg som bevis på att de genomgått kursen. Vid godkänt resultat på kursens examinationsmoment får deltagaren tillgodogöra sig 7,5 högskolepoäng.

KURSANSVARIGA

Professor Ted Lindblom, examinator

Ekonomie doktor Magnus Olsson, kurssamordnare

Ekonomie doktor Viktor Elliot, kurssamordnare