Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Styrelseutbildning - Reglering och styrning av banker

Handelshögskolan i Göteborg

tisdag, januari 30, 2018 - 08:00 till onsdag, januari 31, 2018 - 17:00

Kursen ges inom ramen för Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Nedan beskrivs innehåll och praktisk information om kursen.

INNEHÅLL

Kursen ges som fristående kurs och omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen är indelad i tre block:

  1. Risk, finansiella marknader och instrument. Blocket behandlas under dag 1-5 av kursen.
  2. Reglering och compliance. Blocket behandlas under dag 6-8 av kursen.
  3. Strategi och styrning. Blocket behandlas under dag 9-12 av kursen.
  4. Kursen avslutas med en tentamen.

Förutom den lärarledda undervisningen innebär kursen omfattande självstudier. För mer information hänvisas till kursplanen.

KURSPLAN

UPPLÄGG

Kursstart beräknas till januari 2018. Varje träff består av två heldagar på Handelshögskolan i Göteborg och mellan träffarna förväntas deltagarna studera kursmaterial samt lösa uppgifter via hemstudier.

Kurstillfällen (preliminärt):

VT18: 30-31 januari, 21-22 mars, 16-17 maj

HT18: ca 19-20 september, ca 21-22 november

Examenstillfälle: december 2018

Kursen ger 7.5 Högskolepoäng vilket ska motsvara cirka 5 veckors heltidsstudier. Deltagarna bör alltså räkna med att lägga ungefär motsvarande tid utanför klassrummet som i detsamma. Vi är väl medvetna om att detta är en omfattande insats men vi hoppas att deltagarna ska finna det värt ansträngningen. Beroende på bakgrund och studievana bör du räkna med viss variation. Det finns ett stort mått av översyn med hänsyn till eventuell frånvaro från något av momenten i kursen (vi är medvetna om att merparten av deltagarna har andra uppgifter att ta hänsyn till).

Litteraturen är i första hand boken ”Vår Ekonomi” av Klas Eklund. Utöver denna tillkommer föreläsningsbilder och eventuellt något kompendium.

Vår förhoppning är att kunna erbjuda en hemtentamen alternativt att deltagarna kan göra tentamen i anslutning till där de bor.

 

KURSAVGIFT

Kostnaden för kursen baseras på antalet anmälningar och inkluderar kaffe och fika samt välkomstmiddag och avslutningsmiddag. Uppskattningsvis cirka 30 000 kr per person, beronde på antal.

Deltagarna ansvarar själva för boende och övriga måltider (förslag på hotell och restauranger förmed-las vid anmälan), samt införskaffande av kurslitteratur (litteraturlista förmedlas vid anmälan).

 

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Om du har frågor om kursen kontakta: Viktor Elliot, viktor.elliot@gu.se, 031-786 1483
Anmälan görs i formuläret nedan.

Minst antal deltagare är 12 samt max antal deltagare är 25 stycken.

 

KURSBEVIS

Samtliga deltagare erhåller ett intyg som bevis på att de genomgått kursen. Vid godkänt resultat på kursens examinationsmoment får deltagaren tillgodogöra sig 7,5 högskolepoäng.

 

KURSANSVARIGA

Professor Ted Lindblom, examinator

Ekonomie doktor Magnus Olsson, kurssamordnare

Ekonomie doktor Viktor Elliot, kurssamordnare