Boråstisdag, oktober 1, 2013 - 09:00

Styrelseutbildning - Grundläggande

Boka in i min kalender
Datum 1 oktober 2013 - 2 oktober 2013
Tid 09:00 - 16:00
Plats Borås
Utbildningen riktar sig till styrelseledamöter i Sparbanker som vill förbättra sina kunskaper om styrelsearbete och få en ökad förståelse för styrelsens funktion och för de lagar och regler som styr banken och därmed på ett mera professionellt sätt kunna bidra till en positiv utveckling för banken. Utbildningen ger även en bra förståelse för de krav som ställs på en styrelseledamot och är därmed även av intresse för valberedningen.

Utbildningen omfattar följande huvudområden:

-  Bankens organisation och organ 
-  Valberedningens uppdrag och arbete 
-  Styrelsens funktion och uppgifter 
-  Styrelsens kontroll av banken och dess förvaltning 
-  Riskanalys 
-  Styrelsen och VD, arbetsfördelning 
-  VD:s funktion och ansvar 
-  Ordföranderollen 
-  Styrning av verksamheten 
-  Styrelsens strategiska arbete 
-  Ekonomisk rapportering och uppföljning 
-  Styrelsens ansvar

Utbildningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Dialogen mellan deltagarna och erfarenhetsutbyte bidrar till en ökad och bredare förståelse för styrelseuppdraget och möjligheter till ett utökat nätverk.

Rekommenderade förkunskaper: Affärsekonomi via e-learning (tar ca 2 timmar)

Anmälan: Skickas till tina.ahlskog@sparbankerna.se, ange även eventuell matallergi. För åtkomst till e-learning måste även personnummer anges. Anmälan är bindande och avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras.

Sparbankernas Riksförbunds samtliga styrelseutbildningar

Lägg till i kalender