Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Sponsring på 2020-talet

Sparbankernas Riksförbund, Vasgatan 11, 10 tr, Stockholm

tisdag, april 9, 2019 - 10:00 till 14:30

Hur tar du dina samarbeten in i nästa decennium?

Ny kurs!

Spelplanen för sponsringsbranschen är i snabb förändring. Strategiska samarbeten, så kallade Brand Alliances, vinner mark allt snabbare oavsett om de avser idrott, samhällsengagemang, gaming, teater, miljöfrågor eller mode.

Kursen Sponsring 2020 omfattar en halvdag och ger dig inspel, idéer och inspiration om hur andra aktörer utvecklar marknaden. Vi går igenom det senaste som hänt inom traditionell sponsring, influencers, content, samhällsengagemang och entertainment. Under hela dagen diskuterar vi aktuella case från hela världen.

Utbildningen hålls av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på byrån Tango Brand Alliance

Tid: 9 april klockan 10-14.30
Plats: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm
Pris: Självkostnadspris, cirka 4000 kronor
Antal: Max 15 personer

 

Utbildningen omfattar bland annat:

Sponsring – vad är det egentligen idag och imorgon?

  • Vi presenterar en modern syn på varumärkessamarbeten

Trendspaning och aktuella utblickar

  • Vi går igenom aktuella och nydanande case inom och utanför Sverige

Hur passar sponsring in i ditt företags kommunikation?

  • Hur väl känner du dina målgrupper och de passioner de drivs av?
  • Vilka behov/problem kan sponsringen rimligen lösa?

Morgondagens målgrupper – hur kan du vara relevant för dem?

  • Allt större krav ställs på företag med ett starkt samhällsansvar
  • Sponsring ger ditt företag en kraftfull ”reason to speak”

MINIWORKSHOP – Vi skapar framtidens sponsringsprojekt!

  • Vi genomför ett par kortare workshops/bikupor kring ett par olika frågor.

 

Sponsring på 2020-talet kursinbjudan pdf