Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Sparbankernas Riksförbund kallar till Informationsmöte i Borås kring SR 2.0

Sparbanken Sjuhärad, Allégatan 55, Borås

fredag, januari 18, 2019 - 10:00 till 13:00

Sparbankernas Riksförbund kallar till Informationsmöte kring SR 2.0 i Borås den 18 januari 2019 kl. 10.00 - 13.00 inkl. lunch.

Vid mötet lämnas information om utfallet från det arbete som genomförts inom ramen för beslutet från stämman 2018 avseende den motion som då inlämnades och styrelsens svar på densamma.

Sparbanker och Stiftelser kan anmäla max. 2 representanter per medlem.

Max. 50 deltagare per möte.

I mån av plats kan ytterligare deltagare beredas plats.

Underlag kommer att distribueras i god tid inför mötet.